logotyp

Online zápis k povinné školní docházce

Online zápis do 1. třídVážení rodiče,
zápis k základnímu vzdělávání proběhne v naší škole v termínu 6. 4. - 27. 4. 2020. Ke změně termínu a způsobu zápisu dochází v souvislosti s mimořádným opatřením vlády v souvislosti s výskytem koronaviru. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část v tomto roce neproběhne. Po znovuotevření školy proběhne setkání zákonných zástupců, dětí, pedagogů a vedení školy.
Zaregistrujte se prosím na portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY (klikněte na banner v tomto článku). Registrace je možná již od 1. 4. 2020. Po registraci obdržíte potvrzovací email s registračním číslem a podrobnými instrukcemi, jak pokračovat v podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělání (instrukce najdete také na webu školy pod tímto článkem).


K podání žádosti o odklad povinné školní docházky není nutné se registrovat na portálu ONLINE.
Žádost o odklad školní docházky je k dispozici ke stažení na webu školy pod tímto článkem.
Žádost je možné doručit v termínu od 6. 4. do 27. 4. 2020 následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (adresa: hcimrea),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
3. poštou nebo vhozením do schránky u vchodu do školy,
4. osobní podání v kanceláři školy po předběžné telefonické dohodě (tel. 283 852 235). Předběžná telefonická dohoda je nutná kvůli zamezení vyšší koncentrace a pohybu osob v prostorách školy vzhledem k vyhlášenému omezení volného pohybu lidí.

K žádosti je nutné doložit:
1. doporučení školského poradenského zařízení
2. doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.


Poučení pro všechny žadatele (o přijetí i o odklad školní docházky):

Zákonný zástupce - žadatel o přijetí má právo v průběhu správního řízení nahlédnout do spisu (podle §38 správního řádu), který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Nahlédnout do spisu je možné v úterý 28. dubna 2020 od 8:00 do 10:00 hodin (po telefonické dohodě).

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno:
- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ve vitríně vedle hlavního vchodu do školy,
- na webových stránkách školy www.zschabry.cz.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 18. 5. 2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo Vám bude přiděleno v portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY a bude součástí potvrzovacího emailu.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplyn...

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při onl...

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v ha...

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a s...

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze)...

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z techni...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy