Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k podání přihlášky na SŠ

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat  přihlášky na 2 střední školy.
Rodiče žáků, kteří chtějí si chtějí podat přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou kontaktujte zástupkyni ředitelky nejpozději do 20.11. 2017.
Žáci, kteří se hlásí na SŠ bez talentové zkoušky obdrží  vytištěnou první stranu přihlášky v průběhu ledna. Prosíme o její důslednou kontrolu, doplnění SŠ  a případné opravy a doplnění oboru studia.
Kompletní vytištěné a potvrzené  přihláškydostanou žáci do 10. února 2018.

Přihlášky na příslušné školy neodesílá základní škola, ale sami rodiče a to:
do  30.11. 2017  (pokud se žák hlásí na školu s talentovu zkouškou)
do 1. března 2018 (pokud se žák hlásí na SŠ bez talentové zkoušky)

Spolu s potvrzenou přihláškou obdrží žák jeden zápisový lístek.
Zápisový lístek si žák nechává až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.
Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 10 pracovních dnů
po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen
!!!

Termíny přijímacích zkoušek s jednotnou zkouškou jsou:

První řádný termín - čtyřleté obory                             12. dubna 2018
První řádný termín - šestileté a osmileté obory            13. dubna 2018
Druhý řádný termín – čtyřleté obory                           16. dubna 2018
Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory           17. dubna 2018

Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je 10. a 11. května 2018.

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se od 2. 1. 2018 do 15. 1. 2018 konají talentové zkoušky  a gymnázií se sportovní přípravou.

Užitečné odkazy pro výběr SŠ:

http://stredniskoly.cz

http://www.atlasskolstvi.cz/  v tištěné podobě ho žáci obdrželi ve škole.
http://www.skoly-kurzy.cz/
http://www.infoabsolvent.cz

Vyhláška č. 353/2016 Sb.

AKTUALITY

ŠKOLNÍ MIKINY JSOU OPĚT TADY!!!

clanek
Také letos budou mít žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričk...

Návštěva divadla Karla Hackera

clanek
Dne 10. 5. 2018 navštívily děti ze školní družiny divadlo Karla Hackera, kde se  konal hudební pořad Na křídlech hudby. ...

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

V příloze jsou zveřejněny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly...

Sportovní odpoledne

clanek
Dne 25. 4. 2018 se konalo v rámci řízené činnosti školní družiny sportovní odpoledne, kterého se zúčastnily všechny přít...

Korálkování

clanek
Pro děti ze všech oddělení školní družiny jsme domluvily korálkování s paní Hanákovou. Děti si mohly vyrobit a odnést př...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy