logotyp

Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Zdenka Chaloupecká, tel. 233 544 562, linka 100 nebo 734859225, email: zdenka.chaloupecka@zschabry.cz
 
Konzultační hodiny: pro žáky o přestávkách během vyučování nebo podle domluvy, pro rodiče po předchozí telefonické nebo písemné dohodě, kancelář A106 (přízemí - vedení školy)

Metodik prevence zajišťuje tyto služby:

Metodik prevence rizikového chování zpracovává minimální preventivní program školy, vytváří strategii prevence a podílí se na její realizaci. Komunikuje s pedagogy a v případě vzniklého problému (šikana, záškoláctví, alkohol, drogy, nevhodné chování) dává podněty k možné nápravě. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, spolupracuje s externími institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Organizuje programy primární prevence pro jednotlivé třídy; jejich obsah koordinuje ve spolupráci s třídními učiteli. Spolupracuje s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy, zákonnými zástupci i všemi dalšími zaměstnanci školy. Je členem výchovné komise, která pravidelně řeší individuální problémy a přestupky žáků.

AKTUALITY

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2023

clanek
Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 15. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show"...

Agentura Kroužky - nabídka na 2. pololetí

clanek
Nabídku najdete na www.krouzky.cz

Chaberský masopust

clanek
Chaberský masopust proběhne v sobotu 18. 2. 2023 od 14 hodin. Sraz v parku U Václava pod základní školou. Pro nejlepší m...

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 10. 1. 2023

Zápis ze schůzky SPCHŠ 10.1.2022Přítomni:Ředitelka školy Zdenka ChaloupeckáZástupci tříd: Martin...

OP JAK: Základní škola Praha Dolní Chabry (Šablony I)

clanek
Název projektu: OP JAK: Základní škola Praha Dolní ChabryRegistrační číslo: CZ.0...

Metodik prevence: Mgr. Zdenka Chaloupecká, tel. 233 544 562, linka 100 nebo 7348592...

Školní psycholožka: Mgr. Petra Jurečková, tel. 233 544 562, kontakt přes Bakaláře
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy