logotyp
Položek: 31-45 z celkem: 207   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Aktuality

Organizace 1. týdne školního roku 2020/2021

Organizace 1. týdne školního rokuOrganizace 1. týdne školního roku

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky 1. tříd proběhnou v úterý 1. 9. 2020 cca od 9:30 hodin (po skončení slavnostního přivítání žáků).
Úvodní třídní schůzky ostatních tříd jsou z důvodu hygienických opatření zrušeny. Informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím systému BAKALÁŘI.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
17. 8. – 31. 8. 2020 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Marcela Dobišová - tel. číslo 283852235 nebo 604748525, email: jidelna@zschabry.cz.
Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Pro ostatní záležitosti (vyzvednutí vysvědčení, platby apod.) si termín návštěvy předem dohodněte na tel. čísle 283852235 nebo 736754937, případně na emailové adrese hospodarka@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout na výše uvedených kontaktech.

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při online zápisu k povinné školní docházce. Rozdělení dětí do obou tříd bylo provedeno na základě informací v zápisním listu a na základě motivační části zápisu a není možné provádět žádné změny.

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplynulých týdnech. Výuky se v 15členných skupinách mohou účastnit pouze žáci, kteří docházeli do školy.
V pátek 26. 6. 2020 bude vydáno vysvědčení, které si mohou přijít převzít všichni žáci. Podmínkou účasti je doložení čestného prohlášení (platí pro žáky, kteří se dosud neúčastnili pravidelné docházky).

Pro žáky 2. stupně proběhnou v týdnu od 22. 6. třídnické hodiny s třídními učiteli v termínech, které třídní učitelé sdělí svým třídám. Žáci budou mít možnost odnést si ze školy své osobní věci.
Konzultace ani distanční výuka v tomto týdnu již neprobíhá.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. v termínu, který zašlou třídní učitelé svým třídám. Vysvědčení si mohou přijít převzít všichni žáci. Podmínkou účasti je doložení čestného prohlášení (platí pro žáky, kteří se neúčastnili konzultací).

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a v době úředních hodin je bude možné vyzvednout.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v harmonogramu v příloze. Žáci, kteří nenavštěvují pravidelnou výuku ve škole, musí doložit čestné prohlášení. Fotografie žáci dostanou po prázdninách. Žáci, kteří ze školy odcházejí, si je budou moct vyzvednout v kanceláři školy.

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze).
Žáci se na jednotlivé konzultace budou přihlašovat vyučujícím prostřednictvím zprávy v bakalářích nejpozději den předem, aby byl zaručen maximální počet 15 účastníků. Žák se musí přihlásit na každou konzultaci zvlášť.
Na první konzultaci žák přinese čestné prohlášení, že se u něj neprojevily příznaky onemocnění covid-19 (v příloze).
Konzultace a třídnické hodiny s třídními učiteli proběhnou v týdnu od 22. 6. a v termínech, které třídní učitelé sdělí svým třídám. Žáci budou mít možnost odnést si ze školy své osobní věci.
V době konání konzultací se žáci 2. stupně nestravují ve školní jídelně.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. v termínu, který zašlou třídní učitelé svým třídám.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a v době úředních hodin bude možné je vyzvednout.

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna. Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020. Žáci, kteří se nezúčastňují vzdělávacích aktivit školy, si mohou vysvědčení vyzvednout od pátku 26. 6. 2020 v kanceláři školy.

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
Pondělí 15. 6. 2020 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny A - K.
Středa 17. 6. 2020 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny L - Ž.
Rodiče na této schůzce obdrží informace k nástupu dětí do 1. třídy, informace ke školní družině a ke stravování ve školní jídelně. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny. Těšíme se na Vás.

Organizace provozu školy od pondělí 25. 5. 2020

Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně platná od pondělí 25. 5. 2020 a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků jsou uvedena v příloze tohoto textu.
Žáci přicházejí do školy průběžně 20 minut před zahájením dopoledního bloku vzdělávacích aktivit. Po vstupu do budovy si vydezinfikují ruce a odcházejí do přidělené učebny. Před školou se žáci neshromažďují a dodržují obecná pravidla chování stanovená opatřeními Vlády ČR. V budově školy se žáci řídí pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými budou seznámeni po příchodu do školy. Odpolední blok činností pro skupiny žáků 1. - 3. ročníku končí v 16:00.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

V příloze jsou uvedeny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která byla přidělena v průběhu zápisu. Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky, které je v řízení, bude ukončeno po dodání všech podkladů.

Položek: 31-45 z celkem: 207   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

AKTUALITY

Informace k provozu škol od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. platí prezenční výuka (ve škole) pro celý 1. stupeň

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,od středy 18. 11. 2020 bude umožněna prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd.  Výuka bude organizována...

Zápis ze dne 19. 10. 2020

Zápis č. 45 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...

Zápis ze dne 1. 11. 2019

Zápis č. 44 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...

Informace k podání přihlášky na střední školu

Uchazeč si může do 1. kola přijímacího řízení podat  přihlášky na 2 střední školy. Rodiče žák...

Karanténní opatření v souvislost s onemocněním covid-19

Třídy 2.B, 3.A, 3.B měly v období od středy 7. 10. do pátku 9. 10. epidemiologicky významný kotakt s...

OŠETŘOVNÉ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOL

Rodiče, kteří budou muset v době uzavření škol zůstat doma se svými dětmi, musí standardně informovat zaměstnavatele,...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy