logotyp
Položek: 16-30 z celkem: 253   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Aktuality

Výsledky zápisu do 1. tříd

Návrat 2. stupně do škol

Vláda ČR schválila návrat žáků 2. stupně do škol. Od pondělí 3. 5. bude probíhat prezenční výuka rotačním způsobem.
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 6. a 8. třídy, pro 7. a 9. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 7. a 9. třídy, pro 6. a 8. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
Rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích v průběhu pátku 30. 4.
Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku při zachování homogenity tříd. Žáci si přinesou na hodiny TV sportovní oblečení. V hodinách TV platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest.
Všem strávníkům ze 6. a 8. tříd bude v pátečních ranních hodinách přihlášen oběd na příští týden.
Odhlásit jej bude možné v pátek do 9 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

- od pondělí 26. 4. probíhá testování testy Singclean - viz video
- žáci se budou testovat sami, jde o neinvazivní antigenní formu testování;
- žáci, kteří se testují sami bez přítomnosti zákonného zástupce, se testují ve třídě v průběhu 1. vyučovací hodiny v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem vyučujícího
- žáci 2. a 3. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v prostoru šatny (současná výdejna školního stravování); testy v šatně vydává školník a žák s negativním testem odchází do třídy
- žáci 1. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v učebně paralelní třídy v pavilonu
- všichni přítomní mají po celou dobu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný provádí samoodběr
– každý žák, jemuž vyjde test pozitivní, bude ihned umístěn mimo ostatní žáky, obdrží potvrzení o pozitivním testování a rodiče si jej musí bezodkladně vyzvednout a řešit s lékařem další postup;
– pokud bude žák pozitivně testován v pondělí – ostatní žáci i pedagog pokračují ve výuce;
– pokud bude žák pozitivně testován ve  čtvrtek – odcházejí domů žáci celé třídy a čekají na rozhodnutí hygieniků – zda se další dny mohou vrátit nebo zůstanou v karanténě;

Povinnost testování se nevztahuje na osoby:
-
které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní (přesné datum onemocnění vč. potvrzení z laboratoře či od lékaře je nutné doložit prostřednictvím emailu nebo systému Bakaláři třídnímu učiteli)
- které doloží negativní výsledek Ag nebo PCR testu, který není starší 48 hodin
- které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (certifikát předloží vedení školy)

Instruktážní video ke zhlédnutí:

Instruktážní video

Informace k testování žáků - GDPR

Informační memorandum pro zákonné zástupce žákůInformační memorandum pro zákonné zástupce žáků

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19
Uchazeč musí před zkouškou předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování žáků má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají (termíny testování jsou uvedeny v příloze tohoto článku). Základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu a obsahuje identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
Termíny testování:
9. třídy - čtvrtek 29. 4. 2021 od 13 do 15 hodin
5. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina
7. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina při prezenční výuce (při distanční výuce 13 - 15)
5., 7. i 9. třídy - náhradní termín přijímacích zkoušek - čtvrtek 27. 5. 2021 od 13 do 15 hodin
Žáci mohou k testování také využít registrovaného odběrového místa, které vydá potvrzení o negativním výsledku testu.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
- dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
- certifikátem o provedeném očkování pro onemocnění COVID-19, od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace dávky)
Podrobné informace jsou uvedeny v materiálech MŠMT – viz přílohy

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce Vážení rodiče,
zápis k základnímu vzdělávání proběhne v naší škole v termínu 10. 4. - 29. 4. 2021. Po registraci na portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY je nejpozději 29. 4. nutné odevzdat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Odevzdání žádosti probíhá jedním ze způsobů uvedených v potvrzovacím emailu. Ke změně termínu a způsobu zápisu dochází v souvislosti s mimořádným opatřením vlády v souvislosti s výskytem koronaviru. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část v tomto roce neproběhne. Po znovuotevření školy proběhne setkání zákonných zástupců, dětí, pedagogů a vedení školy.
Zaregistrujte se prosím na portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY (klikněte na banner v tomto článku). Registrace je možná již od 6. 4. 2021 do 20. 4. 2021. Po registraci obdržíte potvrzovací email s registračním číslem a podrobnými instrukcemi, jak pokračovat v podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělání a žádosti o odklad školní docházky.Součástí informačního emailu bude odkaz na žádost o přijetí a ...
Více informací

Třídní schůzky 14. 4. 2021

Třídní schůzky proběhnou formou on-line prostřednictvím aplikace ZOOM. Třídní schůzky pro 1. stupeň proběhnou od 17 hodin, pro 2. stupeň od 18 hodin. Další informace zašlou třídní učitelé.

Pravidla platná pro přijímací řízení na SŠ (pro žáky 5., 7. a 9. tříd)

Testování u přijímacích zkoušekTestování u přijímacích zkoušek

Přijímací řízení - dodatekPřijímací řízení - dodatek

Otevírání škol od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. budou prezenční výuku navštěvovat žáci 1. stupně tzv. rotačním způsobem (celé třídy budou do školy chodit střídavě po týdnu).
Od 12. do 16. 4. 2021 (od 26. 4. do 30. 4.) bude prezenční výuka pro žáky těchto tříd: 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B.
Ostatní třídy budou pokračovat v distanční výuce.
V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 (od 3. 5. do 7. 5.) bude prezenční výuka pro žáky těchto tříd: 1. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B.
Rozvrhy pro všechny třídy budou zveřejněny v Bakalářích.
Skupinové konzultace max. po 6 žácích jsou umožněny žákům 2. stupně, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, a žákům 9. tříd z předmětů, ze kterých budou skládat jednotnou přijímací zkoušku na SŠ (ČJ a M).
Podrobné informace MŠMT najdete níže. Instruktážní video pro školy

Stravování ve školní jídelně od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 budou žáci 1. stupně navštěvovat školu rotačním způsobem.
V týdnu od 12.4. platí prezenční výuka pro třídy 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B. Tyto třídy mají přihlášené obědy.
Pokud nemáte o oběd zájem, je nutné jej odhlásit dva dny předem.
Ostatní žáci, kteří nemají prezenční výuku a mají objednané obědy, je budou dostávat i nadále balené.
Výdej balených jídel bude od 10:45 – 11:30  a 13:50 – 14:10 hodin.
Děkuji za pochopení
Marcela Dobišová, vedoucí ŠJ

Dotazníkové šetření - distanční výuka

V uplynulých týdnech proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení práce školy a jejích pedagogů v období distanční výuky. Osloveni byli všichni zákonní zástupci žáků, průzkumu se zúčastnila třetina z nich.
Z výsledků vyplývá, že většina zúčastněných rodičů považuje distanční výuku školy za dobře zvládnutou a že prakticky všichni žáci zvládají během distanční výuky plnit požadavky učitelů z hlediska náročnosti a množství zadané práce. Někteří, především mladší  žáci, potřebují při výuce dopomoc rodičů.
Rovněž technické vybavení žáků je na skvělé nebo dobré úrovni.
Více než polovině rodičů spíše nebo úplně vyhovuje současná časová dotace jednotlivých předmětů v rámci online vyučování, někteří rodiče ji považují za nedostatečnou. Vzhledem k tomu, že necelé třetině dětí zabírá online výuka a příprava na ni více času než při běžné, tedy prezenční výuce, neplánujeme rozšiřovat počet hodin. Současná hodinová dotace on-line výuky zároveň odpovídá metodickému doporučení MŠMT.
Zaměříme se spíše na častější kontrolu kvality hodin, která je však dle odezvy rodičů většinou na velmi dobré úrovni.
Děkujeme Vám za ocenění kvality práce konkrétních učitelů i za Vaše připomínky, které nám pomohou výuku do budoucna vylepšit.

 

ŠKOLNÍ MIKINY 2021

ŠKOLNÍ MIKINY 2021

I v tomto zvláštním školním roce je opět možnost si objednat kousek z kolekce oblečení s motivem naší školy! Objednávání probíhá na našem speciálním eshopu zde: www.kraloveskoly.cz/chabry
Eshop bude spuštěn až do 22.3. Následně se uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce. V tomto školním roce je to první a zároveň poslední příležitost!


Položek: 16-30 z celkem: 253   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

AKTUALITY

Úřední dny kanceláře školy během prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 28. 6. – 9. 7. 2021 pondělí a st...

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Žáky 1. tříd je možné po telefonické domluvě přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních ho...

Ředitelské volno 17. 6. 2021

Vážení rodiče,ve škole došlo k havárii a byl přerušen hlavní přívod vody. Oprava bude provedena v řádu někol...

Stravování pro cizí strávníky

Od 6.9.2021 nabízí školní jídelna opět stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, kterénejsou žáky nebo zaměst...

Ředitelské volno

Na pondělí - středu 28. - 30. 6. 2021 a na středu - pátek 1. - 3. 9. 2021 uděluje ředi...

Volné místo

Školní jídelna přijme pomocnou kuchařku na plný úvazek. Pracovní doba pondělí - pátek 6.30 - 15.00.Nástup 16. 8. 2...

Zápis ze dne 11. 1. 2021

Zápis č. 47 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy