logotyp
Položek: 46-60 z celkem: 220   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Aktuality

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
17. 8. – 31. 8. 2020 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Marcela Dobišová - tel. číslo 283852235 nebo 604748525, email: jidelna@zschabry.cz.
Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Pro ostatní záležitosti (vyzvednutí vysvědčení, platby apod.) si termín návštěvy předem dohodněte na tel. čísle 283852235 nebo 736754937, případně na emailové adrese hospodarka@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout na výše uvedených kontaktech.

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při online zápisu k povinné školní docházce. Rozdělení dětí do obou tříd bylo provedeno na základě informací v zápisním listu a na základě motivační části zápisu a není možné provádět žádné změny.

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplynulých týdnech. Výuky se v 15členných skupinách mohou účastnit pouze žáci, kteří docházeli do školy.
V pátek 26. 6. 2020 bude vydáno vysvědčení, které si mohou přijít převzít všichni žáci. Podmínkou účasti je doložení čestného prohlášení (platí pro žáky, kteří se dosud neúčastnili pravidelné docházky).

Pro žáky 2. stupně proběhnou v týdnu od 22. 6. třídnické hodiny s třídními učiteli v termínech, které třídní učitelé sdělí svým třídám. Žáci budou mít možnost odnést si ze školy své osobní věci.
Konzultace ani distanční výuka v tomto týdnu již neprobíhá.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. v termínu, který zašlou třídní učitelé svým třídám. Vysvědčení si mohou přijít převzít všichni žáci. Podmínkou účasti je doložení čestného prohlášení (platí pro žáky, kteří se neúčastnili konzultací).

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a v době úředních hodin je bude možné vyzvednout.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v harmonogramu v příloze. Žáci, kteří nenavštěvují pravidelnou výuku ve škole, musí doložit čestné prohlášení. Fotografie žáci dostanou po prázdninách. Žáci, kteří ze školy odcházejí, si je budou moct vyzvednout v kanceláři školy.

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze).
Žáci se na jednotlivé konzultace budou přihlašovat vyučujícím prostřednictvím zprávy v bakalářích nejpozději den předem, aby byl zaručen maximální počet 15 účastníků. Žák se musí přihlásit na každou konzultaci zvlášť.
Na první konzultaci žák přinese čestné prohlášení, že se u něj neprojevily příznaky onemocnění covid-19 (v příloze).
Konzultace a třídnické hodiny s třídními učiteli proběhnou v týdnu od 22. 6. a v termínech, které třídní učitelé sdělí svým třídám. Žáci budou mít možnost odnést si ze školy své osobní věci.
V době konání konzultací se žáci 2. stupně nestravují ve školní jídelně.
Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. v termínu, který zašlou třídní učitelé svým třídám.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a v době úředních hodin bude možné je vyzvednout.

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z technických důvodů. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna. Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020. Žáci, kteří se nezúčastňují vzdělávacích aktivit školy, si mohou vysvědčení vyzvednout od pátku 26. 6. 2020 v kanceláři školy.

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
Pondělí 15. 6. 2020 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny A - K.
Středa 17. 6. 2020 od 16:30 do 18:00 pro zapsané děti, jejichž příjmení začíná písmeny L - Ž.
Rodiče na této schůzce obdrží informace k nástupu dětí do 1. třídy, informace ke školní družině a ke stravování ve školní jídelně. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny. Těšíme se na Vás.

Organizace provozu školy od pondělí 25. 5. 2020

Organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 1. stupně platná od pondělí 25. 5. 2020 a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků jsou uvedena v příloze tohoto textu.
Žáci přicházejí do školy průběžně 20 minut před zahájením dopoledního bloku vzdělávacích aktivit. Po vstupu do budovy si vydezinfikují ruce a odcházejí do přidělené učebny. Před školou se žáci neshromažďují a dodržují obecná pravidla chování stanovená opatřeními Vlády ČR. V budově školy se žáci řídí pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými budou seznámeni po příchodu do školy. Odpolední blok činností pro skupiny žáků 1. - 3. ročníku končí v 16:00.

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

V příloze jsou uvedeny výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která byla přidělena v průběhu zápisu. Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky, které je v řízení, bude ukončeno po dodání všech podkladů.

Informace o docházce žáků 1. stupně a přihlášení k docházce od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně základní školy. Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.
Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, vychází ze ŠVP školní družiny.
Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit jsou ...
Více informací

Položek: 46-60 z celkem: 220   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

AKTUALITY

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR od 25. 2. 2021

S účinností od čtvrtka 25. února 2021 je ve všech vnitřních prostorách školy nařízena ochrana dýchacích cest

Zápis do 1. tříd a den otevřených dveří

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne  v naší škole ve dnech 28. a 29. 4. 2021. Vzhle...

Šablony III: Základní škola Praha - Dolní Chabry

clanek
Projekt s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019252 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt podporuje škol...

Výuka od 15. 2. do 28. 2. 2021

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu probíhá výuka ve škole do 28. 2. 2021 nadále ve stejném režimu jako dosud - viz i...

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Žáci naší školy budou na vysvědčení hodnoceni v souladu se školním řádem klasifikací.Pedagogická rada za 1. polole...

Olympiáda v českém jazyce 2020/2021

Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 14 žáků. Výsledky prvních 7 byly velmi vyrovnané

Stravování od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,1. a 2. třídy se od 4. 1. 2021 stravují ve školní jídelně běžným způsobem. Ostatní žáci, kt...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy