Položek: 16-30 z celkem: 236   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Aktuality

Informace o docházce žáků 9. tříd a přihlášení k docházce od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo z českého jazyka a matematiky, tj. předmětů přijímací zkoušky. Cílem je příprava na přijímací zkoušku.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 prostřednictvím systému Bakaláři – viz ANKETY. Anketu vyplní pouze zákonní zástupci, kteří své dítě přihlašují k docházce do školy.

Více informací

Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. Žáci budou hodnoceni za těchto podmínek:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

Bližší informace najdete na stránkách MŠMT

Učitel/ka matematiky

Pro naši školu hledáme učitele/učitelku matematiky na částečný úvazek. Po dohodě možný i plný úvazek. Nástup od srpna 2020. Motivační dopis a svůj životopis zašlete na email: reditelna@zschabry.cz. Bližší informace na telefonním čísle 734 859 225.

Online zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče,
zápis k základnímu vzdělávání proběhne v naší škole v termínu 6. 4. - 27. 4. 2020. Ke změně termínu a způsobu zápisu dochází v souvislosti s mimořádným opatřením vlády v souvislosti s výskytem koronaviru. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část v tomto roce neproběhne. Po znovuotevření školy proběhne setkání zákonných zástupců, dětí, pedagogů a vedení školy.
Zaregistrujte se prosím na portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY (klikněte na banner v tomto článku). ...
Více informací

Žádosti o ošetřovné pro dítě do 13 let

Vážení rodiče,
v případě, že budete žádat o ošetřovné pro dítě do 13 let, potvrzení vydává škola. Formulář je k dispozici u hospodářky školy, informace na emailu hospodarka@zschabry.cz nebo jidelna@zschabry.cz a na telefonu 736 754 937 nebo 604 748 525. Formulář je možné vyzvednout osobně denně mezi 8. a 12. hodinou, případně je možné jej zaslat elelktronicky (originál bude připraven ve škole pro pozdější vyzvednutí).
Vzhledem k vyhlášenému omezení volného pohybu lidí Vás žádám, abyste úřední hodiny školy využívali pouze v nejnutnějších případech, nejlépe po telefonické dohodě.
Při návštěvě školy používejte ochranu úst a nosu - roušku, šátek nebo nákrčník.
Děkuji za pochopení
Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

Změny v organizaci školního roku

Vzhledem k dlouhodobému uzavření škol nejméně do poloviny května budou některé akce školy zrušeny, příp. přesunuty na pozdější termín.
Zrušeno: projektové dny, velikonoční turnaj v ping-pongu, dětský den, zahradní slavnost, třída 5. A - škola v přírodě zrušena.
Přesun: soutěž Come and Show (podzim), školy v přírodě (v případě znovuotevření školy v červnu, příp. na podzim - o termínu budou informovat třídní učitelé), přijímací zkoušky na SŠ - 14 dnů po znovuotevření škol.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od motivační části, tj. bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Přesné termíny a způsoby podání žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání najdete na našich webových stránkách nejpozději do konce března.
Další informace najdete také na webu MŠMT - viz odkaz.

Informace MŠMT k zápisu k povinné školní docházce

Osobní návštěvy školy

Vážení rodiče,
vzhledem k vyhlášenému omezení volného pohybu lidí Vás žádám, abyste úřední hodiny školy využívali pouze v nejnutnějších případech, nejlépe po telefonické dohodě.
Při návštěvě školy používejte ochranu úst a nosu - roušku, šátek nebo nákrčník.
Děkuji za pochopení
Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2020Termín recitační soutěžní přehlídky Come and Show se kvůli vládnímu nařízení o zákazu konání hromadných akcí nad 100 osob překládá z 7. a 8. dubna na termín 8. a 9. června 2020. Zároveň se posouvají i termíny konání školního kola do 28. 5. 2020 a termín odeslání přihlášek do krajského kola nejpozději do 29. 5. 2020.

ZRUŠENÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče a přátelé školy,
vzhledem k uzavření základních škol se Den otevřených dveří, plánovaný v naší škole na pátek 13. 3. 2020, nekoná.
Nový termín bude stanoven po otevření školy, případně školu můžete navštívit po telefonické či emailové dohodě individuálně.

Položek: 16-30 z celkem: 236   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

AKTUALITY

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplyn...

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při onl...

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v ha...

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a s...

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze)...

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z techni...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy