logotyp
Položek: 31-45 z celkem: 271   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

Aktuality

Organizace výuky od 17. 5. 2021

S účinností od 17. 5. 2021 se ve škole umožňuje osobní přítomnost žáků 1. i 2. stupně bez rotace. Od tohoto data se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Ve školních družinách a školních klubech dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu. Také se ruší povinnost homogenních oddělení a skupin.
Testování bude pro všechny žáky probíhat 1x týdně - v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.
Rozvrh na příští týden je pro všechny třídy zveřejněn v Bakalářích.
Všem strávníků byly přihlášeny obědy. Pokud nemá strávník o oběd zájem, musí jej odhlásit dva dny předem. Balené obědy již nebudou vydávány.

Organizace výuky - týden od 10. 5. 2021

Prezenční výuka ve škole dle rozvrhu v Bakalářích: 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 7. A, 7. B, 9. A, 9. B.
Žáci 1. stupně se testují pouze v pondělí (případně 1. den po návratu do školy), žáci 2. stupně se testují v pondělí a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu.
Všichni žáci, pro které platí v příštím týdnu prezenční výuka a kteří se stravují ve školní jídelně, mají přihlášené obědy. Obědy lze odhlásit do pátku 7. 5. do 9 hodin.
V pátek 14. 5. proběhne fotografování tříd, které mají prezenční výuku.
Ostatní třídy se budou fotografovat v pátek 21. 5. během prezenční výuky.

Distanční výuka dle rozvrhu v Bakalářích: 1. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. tříd je zveřejněn v příloze - viz níže. Uchazeči jsou zveřejněni pod kódem, který byl vygenerován při online registraci.
O žádostech, které jsou v řízení, bude rozhodnuto po dodání všech potřebných podkladů.

Pokud epidemiologická situace dovolí a bude povoleno konat shromáždění za přítomnosti více účastníků, třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve dvou termínech - v pondělí 14. 6. a ve středu 16. 6. Děti ve stejnou dobu absolvují motivační část zápisu do 1. třídy pod vedením vyučujících 1. stupně a vychovatelek školní družiny.
Bližší informace obdrží rodiče zapsaných dětí emailem.

Výsledky zápisu do 1. tříd

Návrat 2. stupně do škol

Vláda ČR schválila návrat žáků 2. stupně do škol. Od pondělí 3. 5. bude probíhat prezenční výuka rotačním způsobem.
V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 6. a 8. třídy, pro 7. a 9. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 bude prezenční výuka platit pro 7. a 9. třídy, pro 6. a 8. třídy platí v tomto týdnu distanční výuka.
Rozvrh bude zveřejněn v Bakalářích v průběhu pátku 30. 4.
Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku při zachování homogenity tříd. Žáci si přinesou na hodiny TV sportovní oblečení. V hodinách TV platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest.
Všem strávníkům ze 6. a 8. tříd bude v pátečních ranních hodinách přihlášen oběd na příští týden.
Odhlásit jej bude možné v pátek do 9 hodin.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

- od pondělí 26. 4. probíhá testování testy Singclean - viz video
- žáci se budou testovat sami, jde o neinvazivní antigenní formu testování;
- žáci, kteří se testují sami bez přítomnosti zákonného zástupce, se testují ve třídě v průběhu 1. vyučovací hodiny v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem vyučujícího
- žáci 2. a 3. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v prostoru šatny (současná výdejna školního stravování); testy v šatně vydává školník a žák s negativním testem odchází do třídy
- žáci 1. ročníku, kteří se chtějí testovat za přítomnosti zákonného zástupce, budou testováni v učebně paralelní třídy v pavilonu
- všichni přítomní mají po celou dobu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný provádí samoodběr
– každý žák, jemuž vyjde test pozitivní, bude ihned umístěn mimo ostatní žáky, obdrží potvrzení o pozitivním testování a rodiče si jej musí bezodkladně vyzvednout a řešit s lékařem další postup;
– pokud bude žák pozitivně testován v pondělí – ostatní žáci i pedagog pokračují ve výuce;
– pokud bude žák pozitivně testován ve  čtvrtek – odcházejí domů žáci celé třídy a čekají na rozhodnutí hygieniků – zda se další dny mohou vrátit nebo zůstanou v karanténě;

Povinnost testování se nevztahuje na osoby:
-
které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní (přesné datum onemocnění vč. potvrzení z laboratoře či od lékaře je nutné doložit prostřednictvím emailu nebo systému Bakaláři třídnímu učiteli)
- které doloží negativní výsledek Ag nebo PCR testu, který není starší 48 hodin
- které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (certifikát předloží vedení školy)

Instruktážní video ke zhlédnutí:

Instruktážní video

Informace k testování žáků - GDPR

Informační memorandum pro zákonné zástupce žákůInformační memorandum pro zákonné zástupce žáků

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19
Uchazeč musí před zkouškou předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Testování žáků má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají (termíny testování jsou uvedeny v příloze tohoto článku). Základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu a obsahuje identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
Termíny testování:
9. třídy - čtvrtek 29. 4. 2021 od 13 do 15 hodin
5. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina
7. třídy - pondělí 3. 5. 2021 - 1. vyučovací hodina při prezenční výuce (při distanční výuce 13 - 15)
5., 7. i 9. třídy - náhradní termín přijímacích zkoušek - čtvrtek 27. 5. 2021 od 13 do 15 hodin
Žáci mohou k testování také využít registrovaného odběrového místa, které vydá potvrzení o negativním výsledku testu.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
- dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
- certifikátem o provedeném očkování pro onemocnění COVID-19, od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (v případě jednodávkové vakcíny uplynulo nejméně 14 dnů od aplikace dávky)
Podrobné informace jsou uvedeny v materiálech MŠMT – viz přílohy

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce Vážení rodiče,
zápis k základnímu vzdělávání proběhne v naší škole v termínu 10. 4. - 29. 4. 2021. Po registraci na portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY je nejpozději 29. 4. nutné odevzdat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Odevzdání žádosti probíhá jedním ze způsobů uvedených v potvrzovacím emailu. Ke změně termínu a způsobu zápisu dochází v souvislosti s mimořádným opatřením vlády v souvislosti s výskytem koronaviru. Proběhne pouze formální část zápisu, motivační část v tomto roce neproběhne. Po znovuotevření školy proběhne setkání zákonných zástupců, dětí, pedagogů a vedení školy.
Zaregistrujte se prosím na portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY (klikněte na banner v tomto článku). Registrace je možná již od 6. 4. 2021 do 20. 4. 2021. Po registraci obdržíte potvrzovací email s registračním číslem a podrobnými instrukcemi, jak pokračovat v podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělání a žádosti o odklad školní docházky.Součástí informačního emailu bude odkaz na žádost o přijetí a ...
Více informací

Třídní schůzky 14. 4. 2021

Třídní schůzky proběhnou formou on-line prostřednictvím aplikace ZOOM. Třídní schůzky pro 1. stupeň proběhnou od 17 hodin, pro 2. stupeň od 18 hodin. Další informace zašlou třídní učitelé.

Pravidla platná pro přijímací řízení na SŠ (pro žáky 5., 7. a 9. tříd)

Testování u přijímacích zkoušekTestování u přijímacích zkoušek

Přijímací řízení - dodatekPřijímací řízení - dodatek

Otevírání škol od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. budou prezenční výuku navštěvovat žáci 1. stupně tzv. rotačním způsobem (celé třídy budou do školy chodit střídavě po týdnu).
Od 12. do 16. 4. 2021 (od 26. 4. do 30. 4.) bude prezenční výuka pro žáky těchto tříd: 1. A, 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B.
Ostatní třídy budou pokračovat v distanční výuce.
V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 (od 3. 5. do 7. 5.) bude prezenční výuka pro žáky těchto tříd: 1. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B.
Rozvrhy pro všechny třídy budou zveřejněny v Bakalářích.
Skupinové konzultace max. po 6 žácích jsou umožněny žákům 2. stupně, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, a žákům 9. tříd z předmětů, ze kterých budou skládat jednotnou přijímací zkoušku na SŠ (ČJ a M).
Podrobné informace MŠMT najdete níže. Instruktážní video pro školy

Položek: 31-45 z celkem: 271   na první stranuo jednu stranu zpětna poslední stranu  

AKTUALITY

Testování žáků od 31. 1. 2022

Vážení rodiče,od 31. 1. 2022 platí nové mimořádné opatření MZ ČR k testování žáků ve školách.Důležitá změna:...

Zápis do 1. třídy a den otevřených dveří

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne  v naší škole ve dnech 27. a 28. 4. 2022. S ohl...

Olympiáda v českém jazyce

Během ledna 2022 se bude jako již tradičně konat Olympiáda v českém jazyce pro žáky 8. a  9. tříd.

Testování žáků od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se bude v období

Výstava v Chaberském dvoře - Vánoce 2021

clanek
Děti ze ŠD opět, jako každý rok, krásně vánočně vyzdobily Chaberský dvůr. Tato výstava je přístupná veřejnost až do nové...

Výstava v Chaberském dvoře

clanek

Zápis ze dne 19. 11. 2021

Zápis č. 49 z jednání školské rady při Základní škole Praha – Dolní Chabry, příspěvková organiza...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy