logotyp
Položek: 16-30 z celkem: 44   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku proběhne pro 2. - 9. třídy v pondělí 5. září 2022 v 8 hodin na školním hřišti.
Po slavnostním zahájení žáci přejdou se svými třídními učiteli do učeben.
V případě nepříznivého počasí proběhne zahájení školního roku v kmenových učebnách.
Vyučování pro 2. - 9. třídy končí cca v 8:45.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne pro 1. třídy v pondělí 5. září 2022 od 8 hodin v kmenových učebnách. Po ukončení slavnostního zahájení proběhnou třídní schůzky (cca od 9:30).
Žáky si v době konání třídních schůzek převezmou vychovatelky školní družiny. Žáci 1. tříd mají na tento den odhlášený oběd.

Oběd bude ve školní jídelně vydáván od 10:00 do 12:00. Nezapomeňte si včas odhlásit oběd, pokud se první den školního roku nebudete stravovat.

Úřední hodiny kanceláře školy a školní jídelny

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
1., 7. a 8. 7. 2022 od 9:00 do 12:00
22. 8. – 2. 9. 2022 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
Tyto úřední hodiny platí pro vyzvednutí vysvědčení, platby apod. Termín návštěvy si s hospodářkou školy M. Jirouškovou předem dohodněte na tel. čísle 736754937, případně na emailové adrese monika.jirouskova@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout také na výše uvedených kontaktech.

Úřední dny a hodiny kanceláře školní jídelny jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
1. 7. 2022 od 9:00 do 12:00
22. 8. - 2. 9. 2022 od 9:00 do 12:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ Marcela Dobišová - tel. číslo 604748525, email: marcela.dobisova@zschabry.cz. Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout také na výše uvedených kontaktech.

Třídní schůzky pro rodiče žáků budoucích 1. tříd

V pondělí 13. 6. 2022 proběhnou od 17 hodin třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.
Rodiče na této schůzce obdrží informace k nástupu dětí do 1. třídy, informace ke školní družině a ke stravování ve školní jídelně.

Přihláška ke stravování - školní rok 2022/2023

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Zveme žáky, jejich rodiče, prarodiče a další příznivce naší školy na zahradní slavnost, která se bude konat 15. 6. od 16 do 18 hodin na zahradě školy. Během slavnosti budou probíhat krátká vystoupení některých tříd a zajištěno bude také malé občerstvení.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do budovy školy.
Těšíme se na všechny návštěvníky.

Kurzy češtiny pro děti-uprchlíky z Ukrajiny

Integrační centrum Praha otevírá registraci na intenzivní dětské kurzy češtiny pro děti - uprchlíky z Ukrajiny. Kurzy proběhnou v květnu a červnu a jsou určené pro děti 9 - 12 a 12 - 15 let.

Празький інтеграційний центр відкриває реєстрацію на інтенсивні дитячі курси чеської мови для дітей-біженців з України. Курси триватимуть у травні та червні та розраховані на дітей 9-12 та 12-15 років.

Odkazy na informace o kurzech/Інформація про курс

Mimořádný zápis k povinné školní docházce pro děti z válečné Ukrajiny

Pro občany Ukrajiny přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu k povinné školní docházce na 9. 6. 2022 od 14:00 do 15:00 hodin. V tomto termínu je možné zapsat i děti do 2. - 9. ročníku základní školy.
Для громадян України, які приїжджають до Чеської Республіки у зв’язку із збройним конфліктом, кінцевим терміном зарахування на обов’язкове відвідування школиє 9 червня 2022 року з 14:00 до 15:00. Також у цей період можливе зарахування дітей до 2 – 9 класів початкової школи.

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2022

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show 2022

V krásných prostorách velkého sálu ZUŠ Taussigova zněla po dvouleté covidové odmlce opět angličtina. 12. a 13. dubna zde probíhal 14. ročník soutěžní přehlídky Come and Show, kterou pro pražské základní školy a víceletá gymnázia organizuje naše základní škola. A děti nás svými výkony velmi mile překvapily, recitovaly, zpívaly a hrály scénky tak výborně, že jejich výkon mnohdy nadchl všechny diváky. Za naši školu se aktivně účastnili třeťáčci, kteří za sebou mají pouze necelý rok výuky angličtiny. Přesto obě skupiny předvedly skvělý výkon a gratulujeme jim k jejich umístění.  Atmosféra v sále byla skvělá a všichni si na závěr slíbili, že za rok se určitě sejdeme zase. Děkuji všem účinkujícím za účast a jejich učitelům a učitelkám za to, jak se dětem při výuce angličtiny věnují.

PROJEKTY 2022

V tomto školním roce proběhnou projekty pro žáky 5. - 9. tříd od 9. do 12. května, v pátek 13. května proběhne prezentace. Zápis do projektů se uskuteční v týdnu od 4. do 8. dubna přímo u učitelů, kteří daný projekt povedou. Informační schůzka účastníků jednotlivých projektů proběhne v týdnu od 25. dubna.
Přehled projektů i pravidla zápisu najdete v příloze.

Informace ke vzdělávání ukrajinských dětí v ČR

V příloze najdete materiály, které se týkají začleňování ukrajinských dětí do škol.
Začleňování bude postupné, nejdříve je nutné, aby se děti aklimatizovaly na život v nové zemi v prostředí své rodiny.
Poté si budou děti osvojovat základy českého jazyka v rámci adaptačních skupin a volnočasových aktivit. Kontakty na tyto aktivity najdete níže.
V tomto období mohou děti využít distanční výuku, kterou připravuje ukrajinské ministerstvo školství.
Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří v ČR pobývají po dobu delší než 90 dní.
Pro informace k výběru střední školy se obracejte na odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy:
email: skoly@praha.eu; telefonní linka: +420 236 005 901

Informace pro rodiče ukrajinských dětí

Položek: 16-30 z celkem: 44   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

AKTUALITY

Nabídka služeb sociální pracovnice MČ Praha - Dolní Chabry

Městská část Dolní Chabry nabízí služby sociálního pracovníka, jehož pozice byla vytvořena v rámci projektu „Sociální pr...

Setkání s Mikulášem

clanek
TJ ZŠ Chabry pořádá v úterý 6. 12. 2022 v 16:30 v tělocvičně školy setkání s Mikulášem. Vstupenky v hodnotě 70 Kč si můž...

Třídní schůzky 9. 11. 2022

Ve středu 9. 11. ...

Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní Chabry

clanek
Název projektu: Modernizace jazykových učeben na Základní škole Praha - Dolní ChabryRe...

Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 11. 10. 2022

Zúčastnění: Jehlíková, Fišmistrová, Zemanová, Šupich, Pavlíková, Svatošová, Burdová, Urbanová, Ostrounová, Stojnič.

Zápis ze schůzky SPCHŠ zde dne 13. 9. 2022

Přítomni (tučně):

Florbalový kroužek

Florbalový kroužek je zájmový kroužek, jehož cílem je pěstovat u dětí lásku k pohybu. Děti u nás budou mít možnost proží...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy