Školní družina

Mobilní telefon ŠD:   731 165 610

Při využití kontaktu na mobilní telefon nemůžeme akceptovat vzkazy v hlasové schránce ani vyzvednutí dítěte na základě SMS.
Spojení na mobilní telefon využívejte mezi 11. a 17. hodinou.


OdděleníVychovatelkaTřída
I. Pavilon AVladislava Mazurová (vedoucí vychovatelka)1.A
II. Pavilon ABc. Marie Šprdlíková1.B
III. Pavilon BBc. Anna Cutychová
3.A + 3.B
IV. Pavilon BTaťána Štěpánská
2.B + 3.B
V. Přístavba školy
Lenka Netolická2.A + 3.B
VI. Přístavba školy Eva Marešová
1.C + ŠK

Divadlo Pod kloboukem

Divadlo Pod kloboukemDne 3.10.se děti ze ŠD mohly pobavit a zároveň vzdělat při divadelním představení divadla Pod kloboukem.
Jako téma byla tentokrát EKOLOGIE a děti si pomocí Evelínky a Květy, dvou kuřecích holek, ujasnily třídění odpadu a jeho dopadu na naší planetu.

Dogdancing

DogdancingVe školní družině nás ve středu 25.9. opět navštívil pejsek Lukas. Děti si osobně vyzkoušely povely lehu na zádech, stoj na zádech dítěte, kotouly a probíhání mezi nohama. Bylo to veselé vystoupení.

Přespání ve školní družině

Dne 2.května žáci 3.A zažili dobrodružné spaní v naší škole.
Užili si spoustu legrace při hraní her a společné slavnostní večeři.
Před usnutím si děti prošly stezku odvahy, která vedla za duchem naší školy.
Na dobrou noc jsme si přečetli pohádky z období První republiky.

Lenka Netolická

Koktejlová party

Koktejlová partyV posledním týdnu školního roku si děti užily tradiční Koktejl párty. Mohly ochutnat z bohatého výběru různých chutí koktejlů, které v parném počasí přišly vhod, nechaly se tetovat, proběhlo i malování na obličej, pekly se vafle a tancovalo se na discotéce. Všichni jsme si to velmi užili a hezky jsme se rozloučili před prázdninami.

Divadlo Pod kloboukem

Divadlo Pod kloboukemDne 5. června jsme s dětmi ze školní družiny, absolvovali divadlo na školní zahradě.
Divadlo POD KLOBOUKEM, dětem předvedlo, jak zacházet s penězy a vážit si jich.
Představení se jmenovalo ,,FINANČNÍ GRAMOTNOST". Děti velmi hezky a pozorně spolupracovaly, za což byly odměněny
upomínkovým předmětem přímo od hereček.

Dětská pouť

Dětská pouťDne 29.5. ke Dni dětí, jsme pořádali Dětskou pouť. Děti ze školní družiny, s pomocí dětí z 9. tříd, za dané sportovní výkony obdržely body, za které si pak v ,,Obchůdku" mohly ,,koupit" moc zajímavé ceny. Vyšlo nám počasí, tak to bylo hezky strávené odpoledne.

Vystoupení Sborečku v Chaberském kostele

Vystoupení Sborečku v Chaberském kosteleDne 24.5. u příležitosti Noci kostelů, jsme se Sborečkem, který je v rámci školní družiny, zazpívali veřejnosti v Chaberském kostele. Děti si mohly před vystoupením zazvonit ve Zvonici na opravdové zvony, což byl pro ně též velký zážitek. V překrásné slavnostní atmosféře pak skvěle zazpívaly písničky od Petra Skoumala, od pana Svěráka a Uhlíře.
Dočkaly se velkého aplauzu od nadšených diváků, kterých bylo plný kostel.

Vystoupení s pejskem na školní zahradě

Vystoupení s pejskem na školní zahradě24.4. jsme pro velký zájem ve školní družině zažili opět Vystoupení s pejskem, které se tentokrát díky hezkému počasí, konalo na školní zahradě. Nakonec všechny zúčasněné děti udělaly dlouhý tunel, kterým pejsek vesele probíhal. Opět jsme si to příjemně užili.

Sportovní odpoledne ve školní družině

Sportovní odpoledne ve školní družiněPřed Velikonočními svátky školní družina pořádala sportovní odpoledne.
Děti si mohly vyzkoušet svoji dovednost a obratnost v pěti sportovních disciplínach, jako například: Skok do dálky, slalom s míčkem na lžičce, hod na cíl a podobně. Vyšlo i krásné počasí, takže jsme si všichni odpoledne náramně užili.

Divadlo ve školní tělocvičně

Divadlo ve školní tělocvičněVšechny děti ze školní družiny zhlédly představení, které se tentokrát konalo ve školní těcvičně.
Mělo název: ,,Evelínko, kraslici fakt nesnešeš" .
Divadlo ,,Pod kloboukem" nás všechny navnadilo na přicházející jaro.

Příprava na Masopust

Příprava na MasopustDěti, které navštěvují školní družinu, si vytvořily krásné a originální masky, které si za symbolický příspěvek
můžou rodiče i děti koupit 3.2.2019 od 13,30 na školním hřišti před masopustním průvodem.
Všechny peníze budou použity na zakoupení odměn pro naše/vaše děti.
Nejlepší masky byly vyhlášeny a oceněny a všechny děti, které se na výrobě podílely, též odměněny sladkostí.

Zimní radovánky v ŠD

Zimní radovánky v ŠDVšechny děti ze školní družiny mají letos jedinečnou možnost bobovat i sáňkovat na školním hřišti.

DIVADLO KARLA HACKERA

DIVADLO KARLA HACKERADne 4.2.2019 jsme se školní družinou navštívili Divadlo Karla Hackera.
Ve velmi zajímavě pojatém pantomimickém představení si v závěru všechny děti mohly vyzkoušet, jaké to je stát na "prknech, které znamenají svět." Byly nadšené.

SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRA

SOUTĚŽ O VÁNOČNÍHO KAPRATradiční výtvarná soutěž o nejhezčího vánočního kapra, proběhla v odděleních školní družiny. Žáci tvořili z přírodních i výtvarných materiálů. Za svoji práci byli odměněni diplomem a věcnou cenou.

Divadlo v ŠD

Divadlo v ŠDV prosinci děti z 1.a 2. třídy zhlédly představení Putování s anděly v divadle Karla Hackera. Divadlo se všem velmi líbilo.

Výstava ŠD v Chaberském Dvoře - Vánoce

Výstava ŠD v Chaberském Dvoře - VánoceDěti ze školní družiny měly za úkol vyzdobit svými vánočními výkresy a výrobky Chaberský dvůr, kde se též koná výstava vánočních betlémů. Každé oddělení mělo jiné téma. Vše se dětem velice povedlo.

Divadlo v Chaberském dvoře

Divadlo v Chaberském dvořeDne 14.11. jsme se školní družinou zašli na divadelní představení DIVADLA KAMARÁDI v Chabereském dvoře. Při představení ANIČČINO SRDÍČKO mohly děti samy měnit průběh děje, což se jim velmi líbilo.

Dogdancing

DogdancingSe školní družinou jsme se zúčastnili představení DOGDANCINGU ve školní tělocvičně. Děti viděly skvělou drezůru vycvičeného pejska Lucase, mohly si samy vyzkoušet nacvičené triky. Na závěr proběhl Lucas velkým živým tunelem, poskládaným z dětí. Představení se nám všem moc líbilo!!!

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Koktejlová párty

Koktejlová párty Oslava konce roku proběhla ve školní družině pořádáním Koktejlové párty. Děti mohly ochutnat různé druhy koktejlů dle nabídky a výborné domácí vafle. Během celého programu se mohly nechat namalovat či tetovat jejich vybranými obrázky. Celé odpoledne děti tančily, soutěžily a naučily se Macarenu pod vedením paní učitelky.

Dětská pouť

Dětská pouť Den dětí oslavila školní družina předčasně 29. 5. 2018 Dětskou poutí. Děti po splnění sportovních, zábavných a mnohdy náročných disciplín obdržely body, za které si mohly koupit v obchůdku vybranou odměnu. Některé děti také myslely na své rodiče a koupily jim dárek. Mnoho dětí se v průběhu soutěží zlepšilo natolik, že jsme některé disciplíny museli ztížit. Tímto bychom chtěly poděkovat za pomoc při organizaci rodičům, starším žákům a žákyním.

Návštěva divadla Karla Hackera

Návštěva divadla Karla HackeraDne 10. 5. 2018 navštívily děti ze školní družiny divadlo Karla Hackera, kde se  konal hudební pořad Na křídlech hudby. Děti se seznámily s pestrou nabídkou hudebních skladeb od světoznámých skladatelů, ale také s hudebními nástroji harfou a flétnou.

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledneDne 25. 4. 2018 se konalo v rámci řízené činnosti školní družiny sportovní odpoledne, kterého se zúčastnily všechny přítomné děti. Za podané výkony byly náležitě odměněny.

Korálkování

KorálkováníPro děti ze všech oddělení školní družiny jsme domluvily korálkování s paní Hanákovou. Děti si mohly vyrobit a odnést přívěsky na klíče, náramky, náušnice či náhrdelníky.

Dogdancing

DogdancingNaši školu přijel navštívit pejsek Lukas se svým úžasným a zábavným vystoupením doprovázeným hudbou. Všechny děti si mohly vyzkoušet zadávat mu povely, které s nadšením plnil.

Kouzelný les

Kouzelný lesDěti ze ŠD navštívily 22. března 2018 divadelní představení Kouzelný les v Chaberském dvoře. Na konci představení obdržely malý dárek.

Výstava " Čeští panovníci"

Výstava Dne 8. března jsme navštívili výstavu v Chaberském dvoře, kde je vystaveno 114 reliéfních deskových obrazů českých panovníků a jejich manželek v posloupnosti jejich vlády. Expozice je výjimečnou kolekcí dřevořezeb Jarmily Haldové.

Příprava na masopust

Příprava na masopustDěti ze školní družiny vyráběly na masopust masky plné nápadů, za které jste mohli věnovat symbolický příspěvek. Všechny peníze budou použity na zakoupení odměn pro naše/vaše děti.

Tajemství z jezírka

Tajemství z jezírka14.12.2017 navštívila školní družina divadlo v Chaberském dvoře. Představení Tajemství z jezírka ukázalo dětem, jak zdravě přistupovat k TV a k počítačovým hrám a jak velký vliv má na naše chování smysluplně využitý volný čas.

Vánoční kapr

Vánoční kaprV prosinci proběhla ve všech odděleních výtvarná soutěž "O nejhezčího vánočního kapra". Vítězné práce byly vystaveny na nástěnce v hlavní budově školy a tvůrci byli odměněni diplomem a věcnou cenou.

Výstava ŠD

Výstava ŠDLetos se školní družina podílela na vánoční výzdobě v Chaberském dvoře. Výstavu prací žáků můžete zhlédnout až do 6.1.2018. 

Dráteník na vsi

Dráteník na vsiBěhem měsíce září děti ze ŠD navštívily jedinečnou výstavu Dráteník na vsi konanou v Chaberském dvoře.

Koktejlová párty

Koktejlová pártyŠkolní družina oslavila konec školního roku výbornými ovocnými koktejly a taneční zábavou.

Dětská pouť

Dětská pouťDen dětí oslavila školní družina již tradičně uspořádáním dětské pouti, kde si děti nejen zasoutěžily, ale také získaly drobné ceny.

Evelínko, třiď odpad!

Evelínko, třiď odpad!Dne 5.4. navštívilo školní družinu divadlo, které zahrálo zábavné a naučné představení o ekologii a recyklaci.

Návštěva knihovny

Návštěva knihovnyI letos navštívily první třídy knihovnu v Chaberském dvoře, kde si mohly prohlédnout spousty krásných knih, ale také se dozvěděly více o jejím provozu a akcích, které pořádá.

Masopust v družině

Masopust v družině Na letošní Masopust se děti ze školní družiny řádně připravily a vytvořily i velké množství masek pro Vás rodiče. V každém oddělení byly nejlepší masky oceněny diplomem a dárečkem. Každý, kdo vyráběl byl sladce odměněn.

Družina v pravěku

Družina v pravěkuBěhem měsíce ledna navštívili žáci 1. tříd se školní družinou výstavu Pravěk, která je k vidění v Chaberském dvoře. Děti mohly obdivovat mamutí kel a kosti zvířat.

Kouzla a čáry tajemné Prahy

Kouzla a čáry tajemné PrahyDěti navštívily 12. ledna představení Kouzla a čáry tajemné Prahy v divadle Karla Hackera, které se jim moc líbilo.

Soutěž o nejhezčího vánočního kapra

Soutěž o nejhezčího vánočního kapraV průběhu měsíce prosince proběhla ve všech odděleních školní družiny soutěž o nejhezčího vánočního kapra. Všichni kapři byli moc hezcí! Ti nejhezčí byli vystaveni a jejich tvůrci byli náležitě odměněni.

Sportovní olympiáda

Sportovní olympiádaVe všech odděleních školní družiny se konala sportovní olympiáda, kde si děti měly možnost nejen zasportovat v nejrůznějších disciplínách, ale také vysoutěžit věcné či sladké odměny.

AKTUALITY

Výuka angličtiny v Cornwallu

Všichni účastníci studijního zájezdu do Velké Británie dorazili na místo v pořádku. Všem se daří dobře, program probíhá ...

Divadlo Pod kloboukem

clanek
Dne 3.10.se děti ze ŠD mohly pobavit a zároveň vzdělat při divadelním představení divadla Pod kloboukem. Jako téma...

Schůzka SPCHŠ - úterý 8. 10. 2019

Na pravidelnou schůzku zástupců SPCHŠ, která proběhne v úterý 8. 10. 2019 od 17:30 hodin v jídelně školy, se dostaví i z...

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 najdete na webu školy - viz INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPC...

Dogdancing

clanek
Ve školní družině nás ve středu 25.9. opět navštívil pejsek Lukas. Děti si osobně vyzkoušely povely lehu na zádech, stoj...

Zápis ze schůzky SPCHŠ – 10. 9. 2019

Přítomni: paní ředitelka, pí. Votočková, Golasová, Jiříková, Kalátová, Šotolová, Majerová, Černá, Bučková, Jakubínská...

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny tyto kroužky:

Tvoření z Hama beads pro kluky i holky - rozvoj jemné motoriky (pondělí 12:10 - 13:10; P. Svárovská), Korálkování (pondě...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy