Aktuality

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků zhlédneme 8. března od 19.00 v DIVADLE V DLOUHÉ. Tentokrát půjde o představení TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13 A 3/4. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Info o představení zde.

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

Den otevřených dveří a zápis do 1. třídDen otevřených dveří pro veřejnost proběhne v naší škole v pátek 16. 3. 2018 od 8:00 do 9:40 hodin. Prostory školy Vás provedou žáci 9. třídy, na případné dotazy Vám odpoví vedení školy. Zápis do 1. tříd proběhne ve středu 25. 4. a ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin. Formulář žádosti o přijetí a zápisní list najdete v sekci FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show

Recitační soutěžní přehlídka Come and Show

Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 12. ročník recitační soutěžní přehlídky v angličtině "Come and Show". Akce proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 27. a 28. března 2018. 

Přehlídka je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Nově upravená pravidla soutěžního setkání najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 10. března 2018.

Geologická olympiáda

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila Geologické olympiády,  kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. Školního kola se zúčastnilo deset žáků ze 7. - 9. ročníku. První tři místa obsadili: 1. Karel Špaček, 2. Karel Kraus, 3. Jakub Michálek. Karel Špaček se v celkovém hodnocení všech školních kol umístil dokonce na 2. - 4. místě v celé republice. V obvodním kole, které také již proběhlo, skončili na stupních vítězů téměř shodní úspěšní řešitelé v pozměněném pořadí: zvítězil Karel Kraus, 2. byl Jakub Michálek a na 3. místě se stejným počtem bodů Karel Špaček a Helena Dvořáková.
Všech deset účastníků školního i obvodního kola postupuje vzhledem k výborným výsledkům do krajského kola, které se bude konat 9. dubna v sídle České geologické služby.

 

Karneval Z pohádky do pohádky

Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry, z.s. ve spolupráci se ZŠ Praha – Dolní Chabry Vás zve v sobotu 10. března 2018 od 15:00 hodin na 20. dětský karneval plný soutěží a tance pod názvem Z pohádky do pohádky, který se koná v tělocvičně školy. Vstupné dobrovolné přijďte včas!!! Prosíme všechny účastníky o přezutí v šatně školy.

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu

Velikonoční turnaj ve stolním tenisuV pátek 23. 3. 2018 proběhne od 12 do cca 15 hodin 14. ročník tradičního Velikonočního turnaje ve stolním tenise. Zájemci z řad žáků a žákyň naší školy, kteří nejsou registrováni v oddílech stolního tenisu, se mohou přihlásit do pátku 9. 3. 2018 do 14 hodin v kanceláři u zástupce ředitelky školy. První tři v každé kategorii (děti 1. - 3. třídy, žáci a žákyně 4. - 6. třída a 7. - 9. třída) získají diplom, vítězové také putovní pohár.

Pololetní a jarní prázdniny

Pololetní a jarní prázdninyVysvědčení s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2017/2018 dostanou žáci ve středu 31. 1. 2018. V pátek 2. 2. 2018 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Jarní prázdniny pro Prahu 8 jsou v týdnu od pondělí 12. 2. do pátku 16. 2. 2018. Během prázdnin není v provozu školní jídelna ani školní družina.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůV pondělí 22.1.2018 v 19.00 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Na Fidlovačce, které pro tento večer připravilo představení s názvem Sugar (Někdo to rád horké). Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Bližší informace o představení

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vánoce 2017

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci a žákyně,
jménem všech zaměstnanců školy Vám všem přejeme krásné a klidné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2018. Těšíme se na Vás ve středu 3. 1. 2018, kdy začíná vyučování v novém kalendářním roce.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůLetošní divadelní sezónu s Klubem mladých diváků zahájíme v úterý 5.12. 2017 v 15.00 představením Čapek v Divadle Rokoko. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

SPONZORSKÉ DARY ŠKOLE

Základní škola Praha - Dolní Chabry se obrací na všechny případné dárce, kteří by chtěli pomoci škole v jejím dalším rozvoji. V tomto kalendářním roce jsme postupně vybavili všechny třídy počítačovou technikou, která slouží pro výuku žáků naší školy. Vzhledem k dalším vysokým investicím do zlepšení prostředí pro žáky (např. nové lavice, židle i nábytek v některých třídách) přivítáme finanční dary v jakékoliv výši. Podnikatelé i firmy si mohou darovanou částku odečíst ze svých daní. Pokud chcete škole pomoci sponzorským darem, obraťte se na ředitelku školy prostřednictvím emailu reditelna@zschabry.cz nebo na telefonním čísle 734 859 225. Předem děkujeme případným sponzorům.

Nové sportoviště v areálu školního hřiště

V současné době probíhá výstavba nového sportovního hřiště v areálu školy. Přestože stavba dosud není vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám dokončena (lajnování je možné provést pouze na suchý povrch), bylo již hřiště předáno investorovi, tj. MČ Praha - Dolní Chabry, a může sloužit nejen žákům naší školy, ale také sportovcům z řad veřejnosti.

Změna čísla účtu školy

Vážení rodiče,
abychom zjednodušili veškeré platby, sjednotili jsme účty a všechny platby škole budou od 1. 1. 2018 hrazeny pouze na účet č. 213498359/0800 (ŠD, ŠK, kroužky, ŠvP, výlety, plavání, učební pomůcky). Účet s předčíslím 123 nebude od tohoto data aktivní. Pro platby stravného zůstává i nadále v platnosti účet č. 19 - 213498359/0800.

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Žákovská rada 3. 10. 2017

1) Volba předsedy a místopředsedy.
2) ŽR se bude scházet 1x měsíčně, v případě potřeby častěji. O mimořádnou schůzku rady mohou požádat i žáci.
3) V případě, že člen ŽR dostane výchovné opatření (ředitelskou důtku nebo snížený stupeň z chování) zvolí si třída nového zástupce.
4) Do příští ŽR, která se bude konat 31. října, si třídy připraví návrhy akcí, které by chtěla pořádat.  Případně dotazy či připomínky.

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nepovinný předmět - náboženství

V tomto školním roce bude probíhat výuka nepovinného předmětu náboženství v pátek od 12:45 do 13:30 hodin pod vedením Mgr. Pavla Šimůnka.

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny všechny nabízené kroužky školního klubu:
Tvoření z Mana beads pro kluky i holky – rozvoj jemné motoriky
(1. + 2. tř.; P. Svárovská; po 13:00 – 13:45)
Korálkování I. (2. – 4. A.; P. Svárovská; út sudý týden 13:00 – 14:30)
Výtvarné tvoření pro pokročilé (2. + 3. třída; V. Minaříková; út 14:00 – 15:00)
Konverzace v AJ (8. třída; M. Charvátová; út 14:00 – 14:45)
Korálkování II.
(4. B – 9. třída; P. Svárovská; út lichý týden 13:45 – 15:15)

Přírodovědný (6. – 9. tř.; V. Minaříková; 7:00 – 7:45)

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU - STRAVNÉ!!!

Změna čísla účtu - nové č.ú. 19-213498359/0800. VS zůstávají nezměněny.

Nabídka zaměstnání: Učitel - učitelka

Základní škola Praha - Dolní Chabry přijme kvalifikovaného učitele/ku anglického jazyka a matematiky na celý úvazek.  Nabídky zasílejte na email: reditelna@zschabry.cz nebo na mob. 734859225.

Šablony - Základní škola Praha - Dolní Chabry

Šablony - Základní škola Praha - Dolní Chabry Projekt s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003432                    
je spolufinancován Evropskou unií. Projekt podporuje školu v těchto oblastech:
Dočasná personální podpora - školní psycholog základním školám.
Podpora rozvoje pedagogických pracovníků - vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin - čtenářská gramotnost.
Podpora rozvoje pedagogických pracovníků - vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 hodin - inkluze. ...
Více informací

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Úspěch "finančních poradců" z chaberské školy

Výběr našich deváťáků ve složení Terka Vozanková, Dan Vilímek, Kuba Karban, Maty Urbánek, Kuba Fiala a Kuba Závěrka se zúčastnil dalšího ročníku Finančního mistrovství ČR. V konkurenci 168 jednotlivců a 28 základních a středních škol z celé republiky se naši žáci umístili na krásném 5. místě. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších (nejen finančních) úspěchů.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost Ve středu 14. 6. 2017 proběhne od 16 hodin na školním hřišti a na zahradě školy ZAHRADNÍ SLAVNOST. Čekají Vás krátká vystoupení dětí z 1. i 2. stupně a jako host vystoupí bývalá žákyně naší školy Terka Balonová. Pro všechny bude ve spolupráci s SPCHŠ připraveno bohaté občerstvení. Přijďte se spolu s námi rozloučit s končícím školním rokem!!!

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Třídní schůzky budoucích 1. tříd se konaly v pondělí 12. června 2017 od 17 hodin ve školní jídelně. Informace týkající se školní družiny, stravování a seznam potřebných pomůcek jsou k dispozici v příloze. Žáky 1. tříd je možné přihlásit ke stravování v červnu nebo ve druhé polovině srpna v úředních hodinách. Informace o organizaci prvního školního týdne budou zveřejněny na webových stránkách školy v srpnu 2017.

Dětský den 2017

Dětský den 2017Školská a sportovní komise MČ Praha - Dolní Chabry pořádá ve spolupráci se Základní školou Praha - Dolní Chabry a TJ ZŠ Chabry ve čtvrtek 1. června 2017 Dětský den pro děti z MŠ a žáky 1. tříd ZŠ. Akce je určena i pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Přijďte všichni, kdo si chcete zasoutěžit a zasportovat!!!

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2017 - 2018

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku Základní školy Praha – Dolní Chabry ve školním roce 2017 – 18:
86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141.

Rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky:
77, 81, 84, 88, 89, 90, 96, 98, 117, 140.

Usnesení o přerušení správního řízení:
127, 142.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků zhlédneme 2. května od 15.00 v Žižkovském divadle. Tentokrát půjde o představení Válka s mloky. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowLetošní 11. ročník recitační soutěže se koná v koncertním sále ZUŠ Taussigova (které tímto děkujeme za poskytnutí reprezentativních prostor s vynikající akustikou). 
Vzhledem k termínu přijímacích zkoušek jsme v tomto ročníku prohodili termíny jednotlivých kategorií: v úterý 11. 4. budou soutěžit starší žáci, kategorie Intermediate a Advanced (5. - 9. třída); ve středu 12. 4. mladší žáci, kategorie Starter a Beginner (1. - 4. třída)
V odkaze níže najdete seznamy všech soutěžících s pořadím jejich vystoupení, plán cesty k ZUŠ Taussigova, a po ukončení soutěže rovněž výsledkové listiny a odkaz na fotogalerii.
Všem soutěžícím i jejich vyučujícím držíme palce a těšíme se na setkání.

Fotogalerie - středa 12. dubna Fotogalerie - úterý 11. dubna

Stravování pro cizí strávníky

Od 1. 4. 2017 nabízí školní jídelna stravování pro cizí strávníky, tzn. pro osoby, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy. Cena oběda činí 65,- Kč. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla a případně salátu, dezertu či ovoce.
Je možné si  vybrat ze dvou druhů jídel.
Obědy lze odebírat výhradně do přinesených nádob ve stanovené době: PO - PÁ  11.10 - 11.40 hod.
Způsob úhrady stravování – pouze bezhotovostně.
Bližší informace ke stravování najdete pod záložkou "Školní jídelna".
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí stravování na tel. 604 748 525 nebo 283 852 235.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ:
Všichni zájemci, kteří podali žádost o přijetí ke vzdělávání v naší škole a doložili veškeré potřebné náležitosti, budou do naší školy přijati. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v úterý 2. 5. 2017.
Zápis do 1. tříd Základní školy Praha - Dolní Chabry proběhne ve středu 26. 4. 2017 a ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 14 do 17 hodin.

Pokud bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, musí o něj požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8 nebo speciálně pedagogické centrum), a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům k vyšetření v PPP pro Prahu 8 doporučujeme objednání co nejdříve.
Zákonní zástupci mají právo nahlédnout do zápisového spisu svého dítěte ve středu 3.5.2017 od 14 do 16 hodin. Podrobné informace k zápisu najdete zde

PROJEKTY PRO ŽÁKY 5. – 9. TŘÍD (9. – 12. 5. 2017)

Milí žáci,
v nabídce je pro tento rok jedenáct tematicky různorodých projektů, ze kterých můžete vybírat. Záleží jen na vás, který projekt vás zaujme a vy si jej zvolíte. Zápis do projektů probíhá od středy 22. 3. do pondělí 3. 4. 2017 přímo u učitelů, kteří vedou vybraný projekt. Zapsat se můžete pouze do jednoho z projektů!!! Pořadí zápisu žáků do projektu nerozhoduje o zařazení do daného projektu – v průběhu zápisu budou zapsáni všichni zájemci. V každém projektu vás bude pracovat max. 15, v projektech č. 2, 3, 7 a 11 je max. počet účastníků 30. V případě, že v některém projektu bude zapsáno více zájemců, než je v projektu míst, rozhodne los.
Informační schůzka, na které budete seznámeni s průběhem jednotlivých dní, s místem a časem setkání, s potřebnými pomůckami a s přesnou výší vybírané částky na jednotlivé akce, proběhne v posledním dubnovém týdnu.

Třídní schůzky

Ve středu 5. dubna 2017 proběhnou třídní schůzky - pro 1. stupeň od 17 hodin, pro 2. stupeň od 18 hodin. Třídní schůzky se konají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

XXIII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu

XXIII. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisuV pátek 7. dubna od 12 do 15 hodin proběhne v tělocvičně školy turnaj žáků a žákyň ve stolním tenisu. Přihlašujte se v kanceláři zástupce ředitelky školy do pátku 24. března.
V sobotu 8. dubna proběhne trunaj žen a mužů, přihlášky na tel. čísle 723127130 (p. Jaroslav Vokáč).

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůVe středu 15.3.2017 v 19.30 navštívíme s Klubem mladých diváků Divadlo Na Fidlovačce, které pro tento večer připravilo představení s názvem Dohazovačka. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Bližší informace o představení

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

V Základní škole Praha - Dolní Chabry probíhá v kalendářním roce 2017 bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowZákladní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje 11. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 11. a 12. dubna 2017. 
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 31. března 2017.

PLATBA ZA ŠD

Vážení rodiče,
platbu za školní družinu na 2. pololetí školního roku 2016/2017 uhraďte na účet č. 213498359/0800 do 10. února 2017. Variabilní symbol platby - ID vašeho dítěte (pětimístné číslo).

Anglie - po stopách krále Artuše

Anglie - po stopách krále ArtušeKoncem února vyrazí skupina našich žáků v doprovodu svých učitelů na náročný poznávací zájezd do Anglie, tentokrát tematicky zaměřený na bájného krále Artuše. Navštívíme nejkrásnější a nejzajímavější místa Anglie s bohatou historií a projedeme jih Anglie od východu na západ a zpět. Děti opět navštíví mnoho anglických památek, poznají "na vlastní kůži" anglickou povahu a dostanou možnost uplatnit své znalosti angličtiny. Zájezd se koná v termínu od 25. února do 3. března 2017 a na tomto místě najdete odkazy na všechny důležité informace před cestou i o jejím průběhu. 
Kapacita: 43 účastníků. 
Přihlášky a bližší informace: Mgr. Petra Svárovská (602435851)

Aktuální informace: všechny děti jsou v pořádku, absolvujeme náročný londýnský program a zítra vyrážíme na okružní jízdu po jižním pobřeží.
27.2. - Dnes  nás potrápilo počasí a  několikrát jsme zmokli. Viděli jsme ale hodně zajímavých míst a xen jsme si užili. Všechny děti jsou zdravé a v pořádku.

Školní mikiny a trička jsou opět tady!!!

Také letos mají žáci, rodiče a všichni přátelé naší školy možnost objednat si již tradiční školní mikinu nebo tričko, tentokrát v rozšířené nabídce nových barev!!! Objednávat si mikinu je možné do 17.2.2017 prostřednictvím objednávkových lístků, na kterých jsou uvedeny jednotlivé velikosti a rozměry mikin. Doporučujeme dobře změřit a porovnat velikost - nejmenší dětská velikost je vhodná pro předškoláky!!!

Olympiáda v českém jazyce

Letos se školního kola OČJ zúčastnilo 29 žáků osmých a devátých tříd. Do obvodního kola postoupila Vanda Knížková (8. A), která se umístila na 14. místě. Pěkné čtvrté místo obhájil Kája Špaček z 8. B a stal se také náhradníkem v postupu do krajského kola. Konkurence byla opravdu velká, gratulujeme.

Klub mladých diváků

Klub mladých divákůDalší představení Klubu mladých diváků proběhne 9. ledna od 19.00. Jedná se o představení Divadla ABC s názvem August, August, August. Organizační pokyny obdrží žáci ve škole. Informace o představení

Ředitelské dny a vánoční prázdniny

Ředitelka školy ve dnech 21. a 22.12.2016 uděluje z technických důvodů ředitelské volno žákům Základní školy Praha – Dolní Chabry, příspěvková organizace. V tyto dny nebude v provozu školní družina ani školní jídelna. Vánoční prázdniny začínají v pátek 23.12.2016 a končí v pondělí 2.1.2017. Vyučování v novém roce začíná v úterý 3.1.2017.

Ocenění za zájmovou činnost

Ocenění za zájmovou činnostNaše škola obdržela od školského zařízení Kroužky certifikát PARTNERSKÁ ŠKOLA za kvalitní a pestré mimoškolní vzdělávání. Jsme hrdí, že si naší snahy starat se o rozvoj našich žáků nad rámec povinností školy cení nejen naši žáci a jejich rodiče, ale také naši dlouhodobí partneři.

Zpívání na schodech

Zpívání na schodechTradičním zpíváním na schodech jsme se ve škole všichni společně rozloučili s končícím rokem 2016. Zazpívali jsme si známé i méně známé koledy a teď se všichni těšíme na prázdniny!!!

Vánoční jarmark

Vánoční jarmarkVe středu 14. 12. 2016 se od 16 do 18 hodin konal tradiční vánoční jarmark. Žáci, jejich rodiče, sourozenci i babičky a dědečkové spolu s učiteli strávili příjemný předvánoční podvečer.  Některé třídy si připravily krátké vystoupení, jinde jsme mohli ochutnat vánoční dobroty nebo si koupit vánoční dekorace. Ve všech patrech už byla cítit vánoční atmosféra. Všem přejeme příjemné a klidné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Informace k podání přihlášky na SŠ

Informace k podání přihlášky na SŠ najdete v sekci Informace a odkazy. Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Program BAKALÁŘI

Vážení rodiče,
program Bakaláři - elektronická žákovská knížka je spuštěn. Odkaz na přihlašovací stránku najdete v levé liště nahoře nebo pod článkem. Do programu Bakaláři se nelze hlásit přihlašovacími údaji z minulého roku (Edupage) ani ze stránky rozvrhy tříd. Program Bakaláři - odkaz

Džungle před tabulí - projektové dny

Projektové dny jsme společně strávili v rytmu rokenrolu a ti, kteří si mysleli, že ho tato hudba nepohltí, se mýlili. Nakonec jsme tančili všichni a bylo to fajn. Dozvěděli jsme se také o vzniku rokenrolu, o muzikantech, kteří ho hráli a zpívali, také o Americe 50. let se známou Route 66, o nástrojích, oblečení a také, co to znamená Džungle před tabulí. 
Muzika, písničky, kulisy, stylové oblečení a chuť do divadla byly základem našeho projektového vystoupení, které jsme si nakonec všichni užili. Závěrečná píseň Elvise Presleyho i s hlavním představitelem v podání jednoho z nás byla symbolickou tečkou za projektem, na který budeme jistě všichni rádi vzpomínat.


Fotky a video z vystoupení

Nové stanovy SPCHŠ

Informace SPCHŠInformace SPCHŠ

Stanovy SPCHŠStanovy SPCHŠ

Pražské poetické setkání v Chaberském dvoře

Pražské poetické setkání v Chaberském dvořeVe středu 16. března proběhlo jako již tradičně v Chaberském dvoře školní kolo recitační přehlídky Pražské poetické setkání. Sešlo se asi 50 žáků, kteří postoupili z třídních kol. Příjemné dopoledne zahájila Terka Balonová a zazpívala dvě vlastní písničky, dále pak přečetla své vlastní básně Vanda Knížková. Potom jsme slyšeli mnoho hezkých básní a textů od českých i světových autorů v podání žáčků z prvního stupně i jejich starších kamarádů z vyšších ročníků. V krásných prostorách Chaberského dvora si děti mohly vyzkoušet své vystoupení na pódiu, překonat trému a získat další zkušenost z vystoupení před publikem. Blahopřejeme postupujícím žákům do obvodního kola, které se bude konat příští týden v DDM Přemyšlenská. Budeme jim držet palce.


Fotky

Platby obědů - upozornění pro rodiče

Vzhledem k vysokému počtu žáků, kteří nemají dosud zaplacené obědy ve školní jídelně na měsíc září, upozorňujeme, že od pondělí 12.9.2016 budou obědy vydávány pouze žákům, kteří mají na kontě strávníka dostatečný finanční obnos.

SCIO TESTY

SCIO TESTYNaše škola se na jaře zúčastnila srovnávacího testování společnosti SCIO.
Žáci naší školy získali ocenění za výborné výsledky v testování Stonožka
z matematiky. Gratulujeme!!! Certifikát ke stažení.

Školní rok 2015/2016

ZAHRADNÍ SLAVNOST

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Ve středu 15.6.2016 se od 16 hodin koná školní ZAHRADNÍ SLAVNOST. Přijďte společně prožít příjemné odpoledne a rozloučit se s letošním školním rokem. Pro návštěvníky bude připraven bohatý kulturní program i občerstvení.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

TŘÍDNÍ SCHŮZKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍDV pondělí 13.6.2016 se konají od 17 hodin ve školní jídelně třídní schůzky budoucích 1. tříd. Rodiče obdrží informace týkající se docházky do školní družiny, přihlášky ke stravování, seznam potřebných pomůcek a další důležité informace týkající se nástupu dětí do 1. třídy.

Obědy pro děti

Obědy pro dětiNaše škola spolupracuje se společností WOMEN FOR WOMEN, která poskytuje příspěvek na obědy pro děti, jejichž rodiny se ocitly v tíživé situaci a nemohou dětem zaplatit obědy ve školní jídelně. Veškeré informace a kontakt na tuto společnost poskytne vedoucí školní jídelny.

Projektové dny 10. 5. - 13. 5. 2016

Projektové dny 10. 5. - 13. 5. 2016V pátek 13. května proběhla v tělocvičně školy prezentace všech projektů, ve kterých pracovali žáci 5. - 9. ročníků. Na všech účastnících bylo vidět, že je projekty zaujaly a přinesly jim spoustu nových poznatků, zkušeností a zážitků. Všem vedoucím projektů děkujeme za zajímavý program, který pro žáky připravili!!! Fotky z prezentace.

Recitační soutěž Come and Show

Recitační soutěž Come and ShowZákladní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje jubilejní 10. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 22. a 23. března 2016. 
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže.
Termín uzávěrky přihlášek je 11. března 2016.

Lyžařský kurz- Nízké Tatry 2016

Lyžařský kurz- Nízké Tatry 2016S výběrem žáků 5. až 9. ročníku jsme se zúčastnili lyžařského kurzu v Jasné na Slovensku.
V Nízkých Tatrách jsme si skvěle užili vše, co k tomuto místo neodmyslitelně patří. Dostatek sněhu, občasný vítr a rozmary počasí, koupání v Tatralandii v Liptovském Mikuláši a hlavně nekonečné sjezdovky.
Kromě pilování našeho lyžařského umu jsme se také učili slovensky. Konečně víme, jak studí cencúl´, jak správně držet lyžiarske paličky, alebo ako chutia raňajky. Lyžák jsme si náramně užili a již se těšíme, až i na našich horách napadne sníh, abychom si zalyžovali třeba i tady.
Foto naleznete zde: http://zs-dolni-chabry.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_kurz-_Nizke_Tatry_2016

DO TEREZÍNA ZA SMUTNÝMI DĚJINAMI 20. STOLETÍ

DO TEREZÍNA ZA SMUTNÝMI DĚJINAMI 20. STOLETÍ

V pátek 12. února se žáci 8. a 9. ročníku vypravili do Terezína, aby se v ulicích bývalého ghetta a za hradbami terezínské Malé pevnosti pokusili o nemožné – vžít se do tisíců nevinných lidí, kteří zde po různě dlouhou dobu v otřesných podmínkách přežívali. Žáci neodjížděli do Terezína nepřipraveni. Již před odjezdem se v rámci projektu Holocaust začali podrobně seznamovat s touto problematikou. Expozice Muzea ghetta, procházka po Terezíně ke krematoriu a židovskému hřbitovu se zastávkou u slepé koleje, tiše připomínající osudy vězněných lidí, a závěrečná prohlídka Malé pevnosti jim ale zajisté pomohly dokreslit představu o hrůzách holocaustu. Slovy našich žáků: „V těch podmínkách, co žili, by z nás nepřežil ani jeden.“, „Nemůžu pochopit, jak takové věci vůbec někdo mohl dělat.“, „Holocaust, hrozivá a odporná část ne tak dávné historie. Poučme se, aby se historie již neopakovala!“

Fotky

Projekt "Za příběhy tisíce a jedné noci aneb Tajemství a kouzlo dávného Orientu"

Projekt Letošní začátek byl maličko rozpačitý a zpočátku se zdálo, že si snad nezahrajeme jako v minulých letech. Bylo nás pětMrkající.  Ale vše dopadlo dobře! Nakonec se nás sešlo 19. I přesto, že někteří z nás měli obavu z hraní a vystoupení, nakonec se překonali a přidali se k nám. Scénář byl pod taktovkou deváťáků Lilky, Vojty a Míši sepsán v pondělí odpoledne, abychom mohli další 2 dny nacvičovat.
Všichni jsme pak společnými silami tvořili kulisy, přinesli jsme si polštářky, orientální předměty a oblečení, také šátky na turbany a přenesli jsme se do dávného Orientu. Přišel mezi nás také sympaťák Vladimír, student, který žil v Teheránu a také tam studoval perštinu a arabštinu. Vyprávěl nám o zvycích v různých orientálních zemích. Beseda byla moc prima a nechtělo se nám loučit.  
Nacvičování pak byla legrace, kluci v turbanech, Vojta byl nezapomenutelný (viz fotogalerie), orientální tanečnice nacvičily svůj taneček (v kroužku orientálních tanců) a zatančily ho našemu sultánovi. 
Všichni museli zabrat a nakonec nám vše klaplo.  Někteří se opět sejdeme zase příští rok v našem divadelním projektu, kde budeme hrát třeba trošku, anebo i více, ale to záleží jen a jen na nás, jak se sejdeme.
Tak už se těšíme, herci a herečky, copak si to zahrajemeUsmívající se?

fotogalerie v odkazu http://zs-dolni-chabry.rajce.idnes.cz/Projekty_2015_-_Za_pribehy_Tisice_a_jedne_noci/

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž PangeaDne 17.2. 2016 proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Školní jídelnu zaplnili žáci od 4. do 9. třídy a pustili se do řešení úkolů. Úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Projekt "Přežijeme bez mobilu?!"

Projekt KDO?   25 žáků  5 - 9. třídy
KDY?    4 - 5. května 2015
KDE?    Lužnice (Tábor - Bechyně)

Všichni žáci prokázali schopnost nejenom přežít, ale navzájem si pomáhat a tak si celou akci UŽÍT. A především samostatně myslet a pracovat. Dík patří všem zadákům  za zkušené kormidlování a všem háčkům za zuřivé pádlování vpřed.


fotogalerie

Zpívání na schodech

Zpívání na schodechI letos jsme se poslední den před Vánoci sešli na schodech, abychom si společně zazpívali a zahráli koledy, a navodili tak vánoční atmosféru. Všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy přejeme krásné Vánoce!!! Fotky najdete zde

Nabídka práce

Hledáme učitele/ku s aprobací VV (částečný úvazek 5 hodin týdně). Nástup možný ihned.
Pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících podmínkou.
Nabídky zasílejte na email reditelna@zschabry.cz.

TWIST - ŠKOLNÍ ČASOPIS JE OPĚT TADY!!!

V novém školním roce pro Vás nová redakce připravila první číslo školního časopisu TWIST. Přečtěte si ho a napište, jak se Vám časopis líbil!!!

VĚDECKÝ JARMARK 2015

VĚDECKÝ JARMARK 20159. září jsme navštívili Vědecký jarmark na Vítězném náměstí. Organizátoři jarmarku si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu zejména studentům a žákům středních a základních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké i střední školy, vědecké ústavy a zájmové organizace nám ve svých stáncích ukázaly, že věda je všude kolem nás a že je potřeba v každodenním životě. Někteří z nás si pokusy sami vyzkoušeli, ostatní si prověřili svoje znalosti a dovednosti v soutěžních kvízech. Pro velký úspěch si některé pokusy provedeme ještě v hodinách fyziky. Třída 7.A

Rychlé holky

Rychlé holkyLetošní sportovní sezónu jsme zahájili vítězstvím v přespolním běhu. Velký dík patří starším devčatům, která porazila výběry dalších škol z Prahy 8. Naši školu reprezentovala Lucka Svobodová, Kája Hrušková, Bibi Rychtecká, Terka Farská, Terka Balonová a Kája Vlčková. V kategorii mladších chlapců jsme obsadili těsně čtvrté místo.
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍDAdaptační výjezd žáků 6. tříd proběhl 7. - 8. 9. 2015 v Sedlci u Prahy. Žáci obou tříd prožili příjemné dva dny, kdy se mohli seznámit s novými spolužáky a třídní učitelkou. Cílem adaptačního výjezdu bylo dosáhnout dobré spolupráce celé skupiny. Fotky z kurzu najdete zde.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ráno 1.9.2015 na školním hřišti. A protože žáků naší školy je již více než 400, školní hřiště bylo pořádně plné. Přejeme všem učitelům, školákům i jejich rodičům úspěšný rok! Fotky zde

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku s aprobací VV na částečný úvazek (5 hodin týdně).
Pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících podmínkou.
Nástup v srpnu 2015. Nabídky zasílejte na email: reditelna@zschabry.cz.

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKYV pátek 26.6.2015 proběhlo již tradiční rozloučení s žáky a žákyněmi 9. třídy. Po převzetí vysvědčení jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, abychom zhlédli představení, které si pro nás všechny každoročně naši odcházející žáci připravují. Tentokrát nás čekaly netradiční "novácké" zprávy, při kterých jsme se společně zasmáli. Poté se celá 9. třída přesunula do Chaberského dvora, kde je čekalo malé pohoštění. Slavnostní chvíle ukončila školní rok 2014/2015 a začaly letní prázdniny. Všem přejeme krásné léto a deváťákům hodně štěstí do dalšího života. Fotky najdete zde

SCIO TESTY 5. ročníky - OCENĚNÍ ŽÁKŮ

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2015

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2015

I v letošním roce se potvrdilo, že v případě zahradní slavnosti dokážeme poručit větru, dešti, a opět se tedy na nás ve středu 17.6. usmívalo sluníčko. Během jednotlivých vystoupení jsme se prošli po zoologické zahradě, byli jsme svědky rytířského turnaje nebo jsme vyslechli hádku mezi Lojzou a Lízou. Vrcholem programu byl koncert naší mladé nadějné zpěvačky Terky Balonové. A nechybělo ani tradiční prasátko na rožni.

Fotografie najdete zde

Naše skvělé beachvolejbalistky

Naše skvělé beachvolejbalistky

   Žačky naší školy, Terka Balonová z 8. A a Natka Benešová z 9. A zaznamenaly velký úspěch v beachvolejbalovém turnaji. Nejprve na obvodním kole porazily všech 7 týmů z Prahy 8 a díky tomu postoupily do celopražského kola. To se uskutečnilo hned následující den 4. 6. v areálu Beach clubu Ládví. Mezi nejlepšími beachvolejbalistkami Prahy se po několika nervy drásajících zápasech probojovaly až do finále. V něm nastoupily proti silným soupeřkám z gymnázia Nad Kavalírkou, které spolu s našimi děvčaty předváděly skvělé výměny. Po velmi vyrovnaných dvou setech musel rozhodnout set třetí. V tom naše holky ukázaly větší touhu po vítězství, když rozhodující set vyhrály 12:10 a mohly si na krk pověsit zlaté medaile.
   Úspěchu si velmi ceníme a přejeme holkám mnoho dalších sportovních úspěchů!
   

Projekt "Přežijeme bez mobilu?!"

Projekt KDO?   25 žáků  5 - 9. třídy
KDY?    4 - 5. května 2015
KDE?    Lužnice (Tábor - Bechyně)

Všichni žáci prokázali schopnost nejenom přežít, ale navzájem si pomáhat a tak si celou akci UŽÍT. A především samostatně myslet a pracovat. Dík patří všem zadákům  za zkušené kormidlování a všem háčkům za zuřivé pádlování vpřed.


fotogalerie

Projektové dny 4. - 7.5. 2015

Projektové dny 4. - 7.5. 2015

Ve dnech 4. - 7. května proběhly projektové dny pro žáky 5. - 9. tříd, které nabídly na výběr z různých témat, rozvíjely  průřezová témata daná školním vzdělávacím programem a podpořily skupinovou výuku v rámci smíšeného kolektivu. Žáci na závěr prezentovali výsledky své týmové práce, a tak jsme se všichni na chvíli ocitli v dávném orientu, zavítali jsme do středověku a seznámili jsme se se záhadnými tvory, kteří děsili lidi v dávných dějinách. Objevili jsme také tajemství lesa, neviditelný svět rostlin a na vlastní oči jsme viděli činnou sopku. Někteří z nás přežili na vodě bez mobilu a na závěr prezentací jsme mohli ochutnat zmrzlinu, kterou pro nás připravili účastníci projektu o fyzice. Prezentace ukázaly, že žáci během projektů prožili společně zajímavé dny a objevili spoustu nových informací.  

Fotky z prezentace najdete zde

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku s aprobací VV na částečný úvazek (4 - 6 hodin týdně). Pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících podmínkou. Nástup možný ihned. Nabídky zasílejte na email: reditelna@zschabry.cz.

Dobrá zpráva!

Usmívající seV dnešním obvodním kole recitační přehlídky Pražské poetické setkání získaly obě žákyně, které postoupily ze školního kola, ocenění poroty. Anička Dvořáková ze 7.B získala ocenění poroty za osobitý výběr obou textů a Lenka Setnická ze 7.B dostala ocenění s postupem do krajského kola. Porotou byli oceněni i oba další žáci naší školy, kteří postoupili z dramatických kroužků. Adam Baudyš ze 7.B získal ocenění za osobitý projev a Adélka Soukupová ze 6.B byla oceněna s postupem do krajského kola. 
Setkání v sále DDM Přemyšlenská bylo pro nás všechny další velkou inspirací, poslechli jsme si spoustu krásných básniček a textů známých autorů a odnesli si moc hezké vzpomínky. Všichni jsme měli radost z ocenění, která byla milou odměnou dětem za jejich velkou snahu a odvahu, kterou musely dnešní den mít. GratulujemeUsmívající se

Slavíme Den sv. Patrika

Londýn a starobylá Anglie 2015

Londýn a starobylá Anglie 2015Koncem února vyrazí početná skupina našich žáků v doprovodu svých učitelů na náročný poznávací zájezd do Anglie. Navštívíme nejkrásnější a nejzajímavější místa Anglie s bohatou historií. Děti opět navštíví mnoho anglických památek, poznají "na vlastní kůži" anglickou povahu a dostanou možnost uplatnit své znalosti angličtiny. Zájezd se koná v termínu od 22. do 27. února 2015 a na tomto místě najdete odkazy na všechny důležité informace před cestou i o jejím průběhu. 
Sraz účastníků zájezdu je v neděli 22. února v 15 hodin před školou, návrat ke škole v pátek 27. února kolem oběda (bude upřesněno).
Kontakt: Mgr. Petra Svárovská, 602 435 851, ps.lingua@seznam.cz

SCIO testy 9. třída

Také v tomto školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili testování STONOŽKA společnosti SCIO.
Testy se týkaly obecně studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Naši žáci dosáhli ve všech oblastech vynikajících výsledků ve srovnání s dalšími základními školami i víceletými gymnázii. V českém jazyce patříme mezi úspěšné školy a máme výsledky lepší než 70% zúčastněných škol včetně gymnázií, v matematice jsme lepší než 80% škol a v anglickém jazyce jsou naše výsledky špičkové a patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol!!! Výsledky ukázaly, že učitelé dokážou velmi dobře rozvíjet studijní potenciál žáků ve všech testovaných oborech. Všem deváťákům gratulujeme k vynikajícícm výsledkům, které prokazují, že i když ze základních škol odchází velké procento žáků na víceletá gymnázia, naše škola si dokáže udržet vynikající úroveň.

Lyžařský kurz - Velká Úpa 25.1. - 30.1 2015

Lyžařský kurz - Velká Úpa 25.1. - 30.1 2015Poslední lednový týden se žáci 2.stupně zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve Velké Úpě. 
Počasí nám přálo, sněhu bylo dostatek, proto jsme si kromě lyžování užili i dalších zimních radovánek jako stavění sněžných soch, jízdu na igelitových pytlích i pořádnou koulovačku. 
Akce se nám všem moc líbila a už teď se těšíme na její zopakování příští rok.
Video k prohlédnutí zde: https://m.youtube.com/watch?v=Zjd8U12q9_w Foto najdete zde

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyceV letošním školním kole Olympiády v českém jazyce postoupily do okresního kola dvě žákyně deváté třídy. Obě byly i přes velkou konkurenci velmi úspěšné. Terka Huterová se umístila na krásném 3.místě a Lilka Nováková na místě 5. Děvčatům gratulujeme a Terce přejeme hodně štěstí v krajském koleUsmívající se.

Pražské poetické setkání

V těchto dnech se připravují naši žáci prvního i druhého stupně na recitační přehlídku Pražské poetické setkání. Během příštího týdne budou vybráni v třídních kolech 3 nejlepší recitátoři z každé třídy a 18. 2. 2015 se sejdeme všichni ve školním kole, které se jako tradičně koná v Chaberském dvoře. Na všechny účastníky školního kola čeká sladká odměna Mrkající.

Recitační soutěž

Recitační soutěž Základní škola Praha - Dolní Chabry vyhlašuje již 9. ročník recitační soutěže v angličtině "Come and Show". Soutěž proběhne již tradičně těsně před velikonočními prázdninami, 31. března. a 1. dubna 2015.
Soutěž je určena žákům prvních až devátých tříd všech pražských škol. Podrobná pravidla soutěže najdete v odkazech níže. Termín uzávěrky přihlášek je 16. března 2015.

Návštěva v Kryocentru

Návštěva v KryocentruV pátek 23.1. navštívili žáci 8. a 9. třídy v rámci výuky fyziky Kryocentrum v Modřanech. Po krátkém proškolení všichni dostali rukavice a čelenky a po třech vstupovali do polaria. Tam se při -120°C nechali "mrazit" 2 minuty. Přes počáteční obavy všichni limit dodrželi a do školy se vrátili v plném počtu. Fotky najdete zde.

ŠKOLNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

ŠKOLNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Vyhlašujeme soutěž "MŮJ SVĚT" ve výtvarné činnosti pro všechny žáky školy. V každé třídě proběhne v rámci výtvarné výchovy třídní kolo, ze kterého postoupí minimálně jeden, maximálně tři výkresy formátu A3. Téma záleží na Vás - baví Vás kreslit......příroda, zvířata, postavy, města nebo vesmír.....? Zkuste to! Malovat můžete tužkou, temperami, křídou i uhlem (poradí vám vaši učitelé). Na všechny soutěžící čekají pěkné odměny - uzávěrka soutěže je 30.4.2015 a vyhodnocení proběhne v červnu. Přejeme Vám hodně výtvarných nápadů!

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Již tradičně se dne 10.12. od 16:00 do 18:00 h. konal ve škole vánoční jarmark. Některé třídy si připravily vánoční divadelní představení, např. O lenivém zajíci, Santa nepřišel, Oslíkův vánoční příběh, O čertu Kopejtkovi…. Každá třída ve svém stánku nabízela své výrobky (přáníčka, náhrdelníky, svíčky, andílky...). 9. třída se postarala o občerstvení, párky a chlebíčky byly okamžitě pryč, osmáci nabídli výborné teplé toasty, rodiče si pochvalovali svařené víno a grog, kávu, čaj a cukroví od maminek nabídl stánek SPCHŠ. Všichni se dobře bavili a naladili se na vánoční atmosféru.

Více informací a fotografií najdete ve speciálním prosincovém čísle našeho školního časopisu v sekci AKCE NAŠÍ ŠKOLY.

Všem dětem, rodičům i učitelům přejeme krásné a spokojené Vánoce.

Výsledky voleb do školské rady

Volby členů školské rady proběhly 12.11.2014 s tímto výsledkem:
Za pedagogické pracovníky byla zvolana p. Vladislava Mazurová, vedoucí vychovatelka školní družiny.
Za zákonné zástupce žáků byl zvolen p. Josef Bolen.
Za zřizovatele byl členem školské rady jmenován ing. Miloslav Pexa.

Nabídka práce

Hledáme učitele/učitelku s aprobací VV na částečný úvazek (4 - 5 hodin týdně).
Nástup možný ihned.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

SCIO testy 2013/2014

I ve školním roce 2013/2014 se zúčastnili žáci 3., 5. a 9. tříd testů společnosti SCIO. Většina testů ze sledovaných oblastí ukázala, že naše škola patří mezi třetinu škol s nejlepšími výsledky. Jedna z našich žákyň získala ocenění za nejlepší výsledek v hlavním městě Praha v testování českého jazyka pro páté třídy mezi žáky základních škol. Blahopřejeme!!! Více

Slavnostní ukončení školního roku

Slavnostní ukončení školního rokuPátek 27.6.2014 byl slavnostním dnem především pro žáky deváté třídy, kteří si ze základní školy odnášeli své poslední vysvědčení. Všichni společně jsme s nadšením zhlédli úryvek z Cimrmanovy hry Ztráta třídní knihy, kterou si pro své mladší spolužáky i pro učitele deváťáci na rozloučenou připravili. Jejich vystoupení bylo vtipné a profesionálně připravené, a tak jsme se se školním rokem i odcházejícími žáky loučili s úsměvem. Na deváťáky ale čekala ještě další slavnostní událost tohoto dne, slavnostní stužkování v Chaberském dvoře za účasti pana starosty. A to bylo opravdové rozloučení... Hurá na prázdniny!!! Fotky

Úspěch v soutěži Cambridge Internet Competition 2014

Úspěch v soutěži Cambridge Internet Competition 2014Na přelomu prosince a ledna se děti z naši čtvrtých a pátých tříd zapojily do anglické soutěže čtenářské dovednosti vyhlášené nakladatelstvím Cambridge University Press. Soutěž vůbec nebyla jednoduchá, nešlo o pouhé prokázání získaných znalostí z angličtiny, děti ze sebe musely vydat maximum a k řešení soutěžních úloh použít všechny své schopnosti a dovednosti. Do soutěže se přihlásilo 161 tříd z celé republiky, dokončilo ji však jen 85 - to svědčí o náročnosti úkolů.

Naše děti však v soutěži obstály na výbornou - všechny třídy splnily soutěžní úkoly minimálně na 90 % a více! To jim vyneslo opravdu krásné umístění: 4. B získala 90 % a obsadila 32.-33. místo, 5. B měla 96,25 % a získala 12. -14. místo, 5. A měla 97,50 % a obsadila 4.-9. místo. 

A nakonec 4. A získala 98,75 % a tím obsadila 2. místo! Na prvním místě je před nimi jen 5. třída pardubické ZŠ, tedy děti s ročním náskokem výuky (a s rozdílem pouhého třičtvrtě %). Čtvrťáci jsou na svůj úspěch hrdí, jak dosvědčují fotografie ze slavnostního předávání diplomů a cen z 16. června. Blahopřejeme!

Come and Show 2014

Come and Show 2014Osmý ročník recitační soutěže Come and Show proběhl ve dnech 15. a 16. dubna. Soutěž získává stále větší oblibu mezi dětmi - letos se do Chaberského dvora sjelo celkem 480 soutěžících dětí z 23 pražských škol.


Fotogalerie

Testy SCIO STONOŽKA 2013/2014

Žáci 9. třídy se i v tomto školním roce zapojili do testování z obecně studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Výsledky z obecně studijních předpokladů byly vynikající, naši deváťáci se zařadili mezi 10% nejúspěšnějších škol, v českém jazyce byly jejich výsledky nadprůměrné (lepší než výsledky 80% zúčastněných škol. V matematice dosáhli žáci 9. třídy průměrného výsledku, předstihli 50% testovaných škol, v angličtině byli velmi úspěšní a patří mezi 25% nejúspěšnějších deváťáků.

Výstava v Chaberském dvoře

Při příležitosti významného výročí naší školy jsme pro Vás v rámci oslav jako jednu z akcí připravili výstavu nazvanou "Škola základ života... aneb cesta do dějin chaberského školství". Výstava se konala v kulturním centru Chaberského dvora ve dnech 14. ledna - 28. února 2014.
Vernisáž výstavy proběhla v úterý 14. ledna od 18 hodin.
Návštěvníci výstavy se mohli seznámit nejen s bohatými dějinami chaberské školy, s osudy některých jejích významných osobností, ale mohli si udělat i obrázek o vývoji a dějinách školství v českých zemích od nejstarších dob až po současnost.
Měli také mimořádnou příležitost prohlédnout si originály vystavených školních kronik a dochovaných dokumentů. Výstavu samozřejmě doprovázelo velké množství dobových fotografií.

Reportáž o výstavě v ČT:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/214411000160115/

Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Vernisáž 14. 1. 2014 - fotografie

Třeťáci v České televizi

V druhé polovině října se třídy 3. A a 3. B vydaly na exkurzi do ČT. A nebyla to prohlídka jen tak ledajaká. Děti viděly práci v dabingovém studiu, dokonce si samy mohly zkusit nadabovat část Včelky Máji. Prošly ateliéry s dekoracemi z různých pořadů, které znají z televize. V jednom ateliéru se dokonce právě natáčelo, a protože byly děti hodné, štáb nám dovolil natáčení chvíli sledovat. Na závěr se každý mohl postavit za kameru a vyzkoušet si těžkou práci takového kameramana.

Významné výročí školy

Významné výročí školyŠkolní rok 2013/2014 je pro chaberskou základní školu dvojnásob významným rokem. V průběhu roku totiž oslavíme dvě velká výročí - 190 let od otevření první školní budovy a 75 let od zahájení vyučování v dnešní budově na Spořické ulici. Jsme přesvědčeni, že tato výročí si zaslouží opravdu pěknou oslavu, a proto jsme pro děti i pro širokou veřejnost připravili řadu zajímavých akcí, které budou probíhat během celého školního roku. Podrobný plán jednotlivých akcí najdete v odkazu níže. V sobotu 14. září od 13 hodin proběhlo v Knorově statku slavnostní zahájení školních oslav. Při této příležitosti mohli návštěvníci zhlédnout jedinečnou výstavu nazvanou Stará školní třída. Fotografie a video ze zahájení oslav a z výstavy najdete v odkazech níže. 

Slavnostní zahájení oslav 14. září 2013, Knorův statek - fotogalerie
Slavnostní zahájení oslav 14. září 2013, Knorův statek - video, 1. část
Slavnostní zahájení oslav 14. září 2013, Knorův statek - video, 2. část

Strašidla ve 3. B

Na přelomu října a listopadu se už tradičně ve 3. B konal Strašidlácký den. Ve třídě neseděly děti, ale čarodějnice, kostlivci, bubáci a další bytosti a před tabulí stála čarodějnice s kostí místo ukazovátka. Psal se strašidelný diktát, počítaly se upíří slovní úlohy. O hodině čtení se pak děti dozvěděly, co je to Halloween, Svátek všech svatých a Památka zesnulých. Diskutovalo se o tom, co je pro naše kulturní prostředí přirozenější a jaký je mezi jednotlivými svátky rozdíl. Celý projekt jsme zakončili četbou a následně i poslechem Svatební košile z Kytice od K. J. Erbena.

Šesťáci v pravěku

Začátkem října se zájemci z řad šestého ročníku vydali na dějepisný víkend na Moravu.
Den jsme začali u mumií v brněnské kapucínské hrobce, pokračovali  jsme do muzea Anthropos. Večer jsme strávili u opékání mamutího masa. Děti usínaly při historkách o pravěkém masakru v Býčí skále.
Druhý den byl ve znamení jeskyní. Prohlídli jsme Sloupsko-šošůvské jeskyně s jeskyní Kůlnou a Punkevní jeskyně s propastí Macochou. A protože byly děti hodné a vnímavé, užily si výlet nejen ony, ale i dozírající dospělí, kteří je za řádné vyplnění pracovních listů ohodnotili pěknými známkami do žákovských. 

Informace o kroužcích pro školní rok 2013/2014

Informace najdete v sekci KROUŽKY

Adaptační pobyt 6. třída - chata Lumka, Zásada 99, okr. Jablonec n.Nisou

Třídenní zážitkový kurz, který pomáhá při přechodu na druhý stupeň stmelit kolektiv, navázat vztah s novým třídním učitelem a nalézt své místo v kolektivu, prožili minulý v průběhu druhého týdne školního roku naši šesťáci. Kurz proběhl i díky finančnímu příspěvku Magistrátu hl. m. Prahy v rámci prevence proti šikaně. Fotky z adaptačního výjezdu najdete zde

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEMPátek 28.6.2013 byl posledním školním dnem na naší škole pro žáky a žákyně 9. třídy. Po převzetí vysvědčení jsme se všichni přesunuli do tělocvičny, abychom se rozloučili tradičním představením, které si pro nás ostatní každoročně naši odcházející žáci připravují. Tentokrát nás čekala netradiční Červená Karkulka, při které jsme se společně zasmáli. Poté se celá 9. třída přesunula do Chaberského dvora, kde je čekalo malé pohoštění a posezení s panem starostou. Slavnostní chvíle ukončila školní rok 2012/2013 a začaly letní prázdniny. Všem přejeme krásné léto a deváťákům hodně štěstí do dalšího života. Fotky zde

Projektové dny 2.5. - 9.5.2013

Projektové dny 2.5. - 9.5.2013Již potřetí proběhly v naší škole projektové dny, během kterých žáci 5. - 9. tříd ve skupinách složených napříč ročníky získávali poznatky a zkušenosti, které naplňují průřezová témata RVP. I letos se objevila v projektech spousta zajímavých témat. Žáci poznávali sílu vody, vzduchu a myšlenky, dozvěděli se něco více o tajemné cestě vody ke spotřebiteli i o tajemství jedné z pražských čtvrtí, jiní se vrátili v čase za zkamenělinami, nebo do časů hnutí hippies, další si vytvořili podle svého vlastního návrhu tričko a někteří vyzkoušeli své síly a schopnosti na in-line bruslích. Při páteční prezentaci jsme se všichni společně s květinovými dětmi pobavili při divadelním představení, zhlédli jsme módní přehlídku triček všech možných barev i vzorů a díky videoprojekci jsme se na chvíli ocitli na vodě i na bruslích. Projektové dny 2013 přinesly žákům nejen nové znalosti a zkušenosti, ale také možnost spolupracovat s žáky z jiných tříd a ročníků. Fotografie z prezentace projektů

Videozáznam vystoupení S květinovými dětmi napříč 60. léty

Videozáznam najdete zde

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2013

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2013

Ve středu 12.6.2013 proběhla od 16 do 19 hodin školní ZAHRADNÍ SLAVNOST. Počasí nám přálo, a tak jsme na sluncem zalité zahradě společně prožili příjemné letní odpoledne, rozloučili jsme se s letošním školním rokem a připomněli jsme si výročí chaberské školy. Žáci si se svými učiteli připravili bohatý kulturní program, také občerstvení bylo bohaté, takže se dobře bavili malí i velcí. Velký dík patří všem organizátorům, kteří se na přípravách slavnosti podíleli.

Fotky ze zahradní slavnosti zde

Vítězný dopis

Vítězný dopisZačátkem tohoto roku vyhlásila Městská část Praha 8 pro žáky 6. a 7. tříd soutěž v oblasti rizikového chování na téma Prevence poruchy příjmu potravy. Úkolem soutěžících bylo napsat dopis kamarádovi, o kterém si myslí, že má problém s příjmem potravy. V kategorii 7. tříd vyhodnotila porota ze všech došlých příspěvků jako nejlepší dopis Natálky Novákové, žákyně naší školy. A tak si mohla Natálka v úterý 14.5. převzít v prostorách Libeňského zámečku cenu za vítězství - čtečku knih. Gratulujeme!

Cambridge Competition

Cambridge CompetitionV listopadu tohoto školního roku nakladatelství Cambridge University Press vyhlásilo další ročník Cambridge Competition. "Skvělá příležitost poměřit své znalosti a dovednosti s jinými skupinami z celé České republiky," řekli si deváťáci a už se s chutí vrhali do prvního úkolu. Úkoly přicházely každých čtrnáct dní a učebnicová angličtina mnohokrát nestačila, každý musel prokázat určitou dávku kreativity a nadšení pro věc. A to vše se nakonec odrazilo ve skvělém výsledku. V ohromné konkurenci 195 skupin (mezi kterými nechyběly ani ty gymnaziální) chaberští deváťáci skončili na výborném 5. -8. místě s celkovým výsledkem 99,44%. Skvělý výkon!

DĚTSKÁ POUŤ A KOKTEJL PARTY V DRUŽINĚ

DĚTSKÁ POUŤ A KOKTEJL PARTY V DRUŽINĚDětská pouť ve školní družině proběhla v úterý 11.6. od 13 do 15 hodin. Na všechny děti čekaly zábavné sportovní disciplíny a na úspěšné soutěžící spousta odměn. Počasí nám tentokrát přálo, a tak si děti užily příjemné odpoledne.
Na tradiční koktejl party se můžeme ve školní družině těšit v úterý 25. června od 13 do 15 hodin. Čekají nás míchané nápoje rozličných názvů a chutí!!!

ŠVP 3.B - Sykovec

Fotky zde

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISUV pátek 12.4. se v tělocvičně školy uskutečnil již XX. ročník tradičního Velikonočního turnaje ve stolním tenisu, který pořádá TJ ZŠ CHABRY ve spolupráci s naší základní školou. Účast žáků i žákyň byla opravdu početná, a proto stolní tenisté všech kategorií bojovali o postup do vyřazovacích kol v několika základních skupinách. I když vítěz mohl být v každé kategorii jen jeden, páteční odpoledne si užili všichni malí i velcí sportovci bez ohledu na konečné umístění. Poděkování patří také učitelům a žákům 7. a 9. třídy, kteří se stali rozhodčími tohoto turnaje a svými výkony přispěli k příjemnému průběhu turnaje. Fotky najdete zde

Ohlédnutí za Come and Show

Ohlédnutí za Come and Show

Letošní, již sedmý ročník recitační soutěže Come and Show byl v mnohém nový.

Poprvé jsme zažili školní kolo, které se konalo 27. února. Zúčastnilo se ho celkem 129 žáků naší školy a z nich 51 postoupilo do celopražského kola.

Těsně před velikonočními prázdninami (26. a 27. března) se do Dolních Chaber sjelo téměř dvacet pražských škol a 300 přihlášených dětí v Chaberském dvoře předvedlo, co umí. Děti chaberské školy uspěly výborně - celkem jsme obsadili tři první, dvě druhá a dvě třetí místa.

Děkujeme všem soutěžícím a jejich učitelům za účast v naší soutěži a těšíme se za rok opět na viděnou. 

Fotogalerie

Úspěšní sportovci

Úspěšní sportovci

Úspěšný vstup do sportovních soutěží v 2. pololetí zaznamenali žáci naši školy.

Nejdříve si žáci 1.A a 2.B třetím místem v obvodním kole Dětského fotbalového poháru vybojovali postup do pražského semifinále, kde jim postup do finálového kola jen těsně unikl.
Skvěle se uvedli i žáci 2. stupně v soutěži ve šplhu. Družstvo dívek obsadilo vynikající druhé místo, chlapci dokonce vyhráli. V kategorii jednotlivců se na třetím místě skončili Kája Fialová a Štěpán Beneš, pro druhé místo si v osobním rekordu 3,20 s došplahal Alex Zorea. ZŠ Dolní Chabry jako nejúspěšnější škola z Prahy 8 vyšle své šplhouny do celopražského finále, které se uskuteční v březnu. Již se moc těšíme na další úspěchy a držíme sportovcům palce.


 

Fotky z dětského fotbalového poháru najdete zde.

Školní časopis TŘESK

V naší škole se díky 7. třídě zrodil nový časopis TŘESK. Najdete v něm zajímavosti z přírody, historie i ze světa počítačů, přečtete si krátké příběhy z pera našich redaktorů, pro zábavu si zkuste vyluštit křížovku nebo si připravte něco dobrého podle našich receptů. Naše první podzimní číslo je k nahlédnutí zde.

Úspěch našich fotografů

Úspěch našich fotografůI letos se školní družina a klub zúčastnily fotografické soutěže "Život kolem nás". A opět úspěšně! Ze všech přihlášených fotografií našich žáků se na stupních vítězů umístily hned tři fotografie. Vyhlášení proběhlo 4.12. v Evropském domě a pro diplomy si jeli Mikuláš Asingr, Kuba a Honza Michálkovi. Gratulujeme! Další fotky zde

Žáci naší školy pomáhají

Žáci naší školy pomáhajíŽáci naší školy přispěli společnosti Člověk v tísni zakoupením certifikátů SKUTEČNÝ DÁREK 3300,- Kč na chudé děti a rodiny v Africe. Žáci zakoupili dva certifikáty Dvacet kuřat v hodnotě 250,- Kč, dva certifikáty Veselá koza v hodnotě
900,- Kč a dva certifikáty Tabule do školy v hodnotě 500,- Kč. Díky našim žákům získají obživu chudé rodiny v Africe a ve školách se budou moci vzdělávat další děti.

VÝLET NA PLANETU YÓ

VÝLET NA PLANETU YÓV minulém školním roce se kytarové trio Terka Balonová, Jožka Švehlík a Bořek Tupý zúčastnili soutěžě Sing a Song, ve které obsadili krásné druhé místo. Po tomto úspěchu jim byla nabídnuta možnost vystoupit v pořadu České televize Planeta Yó. Příležitost zazpívat si před televizními kamerami byla samozřejmě velmi lákavá...  Více

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU INTERAKTIVNÍ TABULE

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU INTERAKTIVNÍ TABULEV Základní škole Praha – Dolní Chabry byl slavnostně zahájen provoz nové interaktivní tabule Activboard. Žáci 6. třídy spolu s paní učitelkou Mgr. Petrou Svárovskou během ukázkové hodiny předvedli, jak tabule dokáže zpestřit výuku anglického jazyka. Na všech bylo poznat, že práce s novou pomůckou je baví a dokáže přitáhnout jejich pozornost.Tuto interaktivní tabuli získala Základní škola Praha - Dolní Chabry především díky finančnímu příspěvku Dobročinného fondu PHILIP MORRIS ČR a Nadačního fondu "Slunce pro všechny" v rámci projektu „Vzdělání boří bariéry“ a slouží k výuce všech žáků naší základní školy. Fotky zde

AKTUALITY

Klub mladých diváků

clanek
Další představení Klubu mladých diváků zhlédneme 8. března od 19.00 v DIVADLE V DLOUHÉ. Tentokrát půj...

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 6. února 2018

Zúčastnění: P.Bolen, pí.Jiříková, pí.Kalatova, pí.Pribylova, pí.Černá, P.Šupich, pí.Majerová a pí. Červenk...

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

clanek
Den otevřených dveří pro veřejnost proběhne v naší škole v pátek 16. 3. 2018 od 8:00 do 9:40 hodin. Prostory školy Vás p...

Den otevřených dveří a zápis do 1. tříd

clanek
Den otevřených dveří pro veřejnost proběhne v naší škole v pátek 16. 3. 2018 od 8:00 do 9:40 hodin. Prostory školy Vás p...

Geologická olympiáda

Již druhým rokem se naše škola zúčastnila Geologické olympiády,  kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Masarykovy univ...
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy