logotyp
Položek: 1-15 z celkem: 96   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Sešity a pomůcky pro 2. stupeň na školní rok 2024/25

Seznam pomůcek pro 2. stupeňSeznam pomůcek pro 2. stupeň

Úřední dny a hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
1. - 4. 7. 2024 od 9:00 do 12:00
12. 8. – 30. 8. 2024 pondělí a středa od 8:00 do 12:00
Tyto úřední hodiny platí pro vyzvednutí vysvědčení, platby apod. Termín návštěvy si s hospodářkou školy M. Jirouškovou předem dohodněte na tel. čísle 736754937, případně na emailové adrese monika.jirouskova@zschabry.cz.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout také na výše uvedených kontaktech.

Úřední dny a hodiny kanceláře školní jídelny jsou v době letních prázdnin stanoveny takto:
1. - 4. 7. 2024 od 9:00 do 12:00
22. 7. - 2. 8. 2024 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
19. 8. - 30. 8. 2024 pondělí a středa od 9:00 do 12:00
Přihlášky ke stravování vyřizuje vedoucí ŠJ M. Dobišová - tel. číslo 604748525, email: marcela.dobisova@zschabry.cz.
Na uvedených kontaktech si dohodněte termín návštěvy.
Termín návštěvy mimo úřední hodiny je možné předem dohodnout také na výše uvedených kontaktech.

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2024

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2024Zveme žáky, jejich rodiče, prarodiče a další příznivce naší školy na zahradní slavnost, která se bude konat 19. 6. od 16 do 18 hodin na zahradě školy. Během slavnosti budou probíhat krátká vystoupení některých tříd a zajištěno bude také malé občerstvení.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do budovy školy.
Těšíme se na všechny návštěvníky.
Vzhledem k životnímu prostředí prosíme návštěvníky, aby si přinesli své vlastní kelímky. Děkujeme.

ZAHRADNÍ SLAVNOST - PROGRAM

ZAHRADNÍ SLAVNOST - PROGRAM

Vyhlášení výsledků voleb členů do školské rady při Základní škole Praha–Dolní Chabry

Výsledky voleb pro funkční období od 10. 6. 2024 do 9. 6. 2027.

Za pedagogické pracovníky
byly zvoleny paní Vladislava Mazurová, vedoucí vychovatelka školní družiny a paní Radka Cvejnová, zástupkyně ŘŠ.
Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni pan Milan Brožek (1. C, 3. C) a pan Pavel Škácha (3. A, 6. A, 9. A).

Vyhlášení výsledků voleb s podrobnými výsledky - v příloze.

Úplata ve školní družině od 1. 9. 2024

Od 1. 9. 2024 stanovil zřizovatel školy úplatu za školní družinu ve výši 500 Kč měsíčně.
Úhrada ve výši 2500,- Kč za 1. pololetí školního roku (září - leden) je splatná do 10. září.
Úhrada ve výši 2500,- Kč za 2. pololetí školního roku (únor - červen) je splatná do 10. února.
Žádost o osvobození od úhrady je možné podávat od 1. 9. 2024. Spolu se žádostí je nutné prokázat, že zákonný zástupce dítěte pobírá přídavky na dítě (Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě).

Kandidáti a způsob volby do školské rady

Na záložce školské rady https://www.zschabry.cz/stranka-skolska-rada-46 se můžete seznámit s kandidáty prostřednictvím jejich medailonků. Volit se budou dva členové za zákonné zástupce (volí zákonní zástupci) a dva členové za pedagogické pracovníky (volí pedagogičtí pracovníci) na období 10. 6. 2024 - 9. 6. 2027.
Volby budou zahájeny 31. 5. v 00:01 hodin tajným online hlasováním v aplikaci Bakaláři. Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje do Bakalářů, můžete si je obnovit mechanismem “Zapomenuté heslo”.
Poslední hlas bude možné zaslat 7. 6. 2024 do 23:59.
Zřizovatel jmenoval volební komisi ve složení Lenka Drdová, Monika Jiroušková, Radka Cvejnová
a přezkumnou komisi v obsazení Kateřina Šilhová Šafránková, Petra Brožková, Martin Cutych.
Věříme, že vámi zvolený nový tým bude i nadále napomáhat tomu, aby chaberská škola byla místem, kde se dobře učí a zároveň dobře žije.

Kapacita budoucího 6. ročníku ve školním roce 2024/2025

Základní škola Praha-Dolní Chabry má naplněnou kapacitu budoucího 6. ročníku, přijímáme tedy žádosti o přestup pouze od zákonných zástupců dětí, které mají trvalé bydliště na území MČ Praha-Dolní Chabry. V případě podání žádosti o přestup žáka z jiné spádové oblasti bude rozhodnuto o nepovolení přestupu žáka. Děkujeme za pochopení.

Florbalový turnaj Osmička open

Florbalový turnaj Osmička openFlorbalisté z prvního stupně byli ve druhém pololetí opakovaně úspěšní na florbalovém turnaji "Osmička open", kde změrili svoje síly s dalšími školami z Prahy 8. Žáci z prvních tříd, ve složení Fanda Král- 1.A, Lukáš Palma- 1.A, Bertík Neuhort- 1.A, Bertík Schindler- 1.B, Jonáš Drda- 1.B, Kryštof Drda 1.B, Matěj Póla- 1.B, Adam Vosátka- 1.C, Matouš Poštulka- 1.C, nejdříve jasně ovládli březnový turnaj, v květnu jim vítězství uniklo až ve finále a tak vybojovali krásné druhé místo. 
I žáci z 2. a 3.třídy reprezentovali úspěšně, brali bronzové medaile. Reprezentovali Daniel a David Pilařovi ze 3.A, Šimon Koláček- 2.C, Jáchym Koláček -3.C, Mikuláš Roubal 2.B, Lukáš Jaržabek- 3.A, Dominik Jangl-3.A. 
Klukům moc blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a těšíme se na další sportovní zápolení.

Registrace kandidátů k volbám do školské rady

Chaberská škola se zvětšila, agenda školy narostla a zřizovatel na tento rozvoj zareagoval posílením členské základny týmu školské rady. Tentokrát tedy budou za každou oblast dva členové (2 zřizovatel, 2 rodiče, 2 pedagogové školy).  Funkční člen nemusí být expert na právo, pedagogiku, management a jiné, ale měl by být připravený nabídnout svůj čas a chuť se práci ve školské radě věnovat. Pokud vás zajímá, v čem může školská rada pomoci škole, doporučujeme stránku www.skolskerady.cz , kde se toho můžete dočíst více. Školské rady nemají vliv jen na provoz a strategické řízení školy. Podporují demokratickou kulturu a posilují princip sebeurčení všech školních aktérů. Stojí za to mít kvalitní školskou radu. Těšíme se, že spolu s vámi vznikne i na další období kvalitní zastoupení všech školních aktérů. Přihlášky kandidátů je možné podávat až do 16. května 2024. Ve volebním řádu najdete všechny náležitosti kandidatury. Pokud jste se již přihlásili, je možné ještě doposlat doplnění.
Mgr. Radka Mlynárová, radní MČ Praha-Dolní Chabry

Výsledky zápisu k PŠD pro školní rok 2024/2025

V příloze najdete výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly žádostí, které obdrželi zákonní zástupci v informačním emailu.
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 5. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 10. 5. 2024 na webových stránkách školy. Tímto dnem začala běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k MHMP, a to podáním učiněným u ředitelky školy.

Školská rada - informace o dotazníkovém šetření

Koncem března proběhlo dotazníkové šetření, které připravila Školská rada pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. Týkalo se otázek informovanosti o kompetencích Školské rady, možností kontaktovat členy ŠR a informovanosti o kandidatuře a členství ve ŠR.
Přinášíme vám výsledky tohoto šetření a seznámení s dalšími plánovanými kroky ŠR.

za Školskou radu  - Josef Bolen (zástupce rodičů), Vladislava Mazurová (zástupce pedagogických pracovníků školy) a Andrea Hora (zástupce zřizovatele).


Položek: 1-15 z celkem: 96   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

AKTUALITY

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2024

Ve středu 19. června se na zahradě naší základní školy konala již tradiční Zahradní slavnost, na kterou jsme pozvali ...

Úřední dny a hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 1. - 4. 7. 2024...

ZAHRADNÍ SLAVNOST - PROGRAM

clanek

Vyhlášení výsledků voleb členů do školské rady při Základní škole Praha–Dolní Chabry

Výsledky voleb pro funkční období od 10. 6. 2024 do 9. 6. 2027.Za pedagogické pracovníky

Úplata ve školní družině od 1. 9. 2024

Od 1. 9. 2024 stanovil zřizovatel školy úplatu za školní družinu ve výši 500 Kč měsíčně.Úhrada ve...

Kandidáti a způsob volby do školské rady

Na záložce školské rady https://www.zschabry.cz/stranka-sko...

Kapacita budoucího 6. ročníku ve školním roce 2024/2025

Základní škola Praha-Dolní Chabry má naplněnou kapacitu budoucího 6. ročníku, přijímáme tedy žádosti o přestup pouze od ...
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy