logotyp

Informace o docházce žáků 9. tříd a přihlášení k docházce od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,
od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Obsahem vzdělávacích aktivit bude učivo z českého jazyka a matematiky, tj. předmětů přijímací zkoušky. Cílem je příprava na přijímací zkoušku.
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 prostřednictvím systému Bakaláři – viz ANKETY. Anketu vyplní pouze zákonní zástupci, kteří své dítě přihlašují k docházce do školy.

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

1. Povinnost potvrdit čestné prohlášení a seznámení:
Zákonný zástupce současně s přihlášením dítěte k docházce potvrzuje:
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a
- seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepotvrdí, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna
.
Přihlášení k docházce, čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami provádí zákonný zástupce prostřednictvím systému bakaláři – viz ankety. Anketu vyplní pouze zákonní zástupci, kteří své dítě přihlašují k docházce do školy.

2. Provozní doba školy:
Provozní doba školy je stanovena takto:
středa a pátek od 7:30 hodin do 12:00 hodin. Výuka probíhá od 8:00 do 11:40.

3. Provoz školy a hygienická opatření:
Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je stanoven předem a je po celou dobu neměnný.
O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
Ve třídě sedí vždy jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry (nejméně 1,5 metru).
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Poskytování školního stravování formou školního stravování – oběda bude zahájeno od pondělí 25. 5. 2020.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

4. Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:
Při cestě do školy a ze školy  a při pohybu před školou se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
Žáci přicházejí do školy průběžně od 7:30 do 8:00 a plynule se přesouvají do jednotlivých tříd dle skupin.
Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplyn...

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při onl...

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v ha...

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a s...

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze)...

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z techni...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy