logotyp

Organizace šk. roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020                                                             

Začátek školního roku                                                      pondělí 2. 9. 2019
Třídní schůzky                                                                  středa 4. 9. 2019 (17 hodin)
Schůzka SPCHŠ                                                      úterý 10. 9. 2019 (17:30 a dále každé druhé úterý v měsíci)
Sportovní den pro MŠ + 1. třídy                                       pátek 20. 9. 2019
Den české státnosti – státní svátek                                 sobota 28. 9. 2019
Sportovní olympiáda (ŠD)                                                září 2019
Přírodovědný klokan (olympiáda 8. + 9. třída)                  středa 16. 10. 2019
Den vzniku samostatného čs. státu - státní svátek          pondělí 28. 10. 2019
Podzimní prázdniny                                                         úterý, středa 29. a 30. 10. 2019
Pedagogická rada 1. čtvrtletí                                           středa 13. 11. 2019
Třídní schůzky                                                 středa 13. 11. 2019 (1. stupeň od 17 hod., 2. stupeň od 18 hod.)
Podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou               29. 11. 2019
Soutěž o vánočního kapra (ŠD)                                      prosinec 2019
Zájezd do Drážďan (5. - 9. třída)                                    čtvrtek 5. 12. 2019 
Vánoční jarmark                                                             středa 11. 12. 2019
Vánoční prázdniny                                                          pondělí 23. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
Začátek vyučování v novém roce                                   pondělí 6. 1. 2020
Lyžařský výcvikový kurz                                                 13. – 19. 1. 2020
Uzavření klasifikace a docházky za 1. pololetí                pondělí 20. 1. 2020
Pedagogická rada 1. pololetí                                         středa 22. 1. 2020
Konec 1. pololetí                                                            čtvrtek 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny                                                        pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny                                                               24. 2. – 1. 3. 2020
Soutěž o nejzajímavější masku (ŠD)                              únor 2020
Podání přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky              28. 2. 2020
Den otevřených dveří pro MŠ (1. třídy)                         pátek 6. 3. 2020
Den otevřených dveří pro veřejnost                               zrušeno
Pražské poetické setkání                                                pátek 6. 3. 2020
Zápis do projektů 5. – 9. třída                                        zrušeno
Velikonoční turnaj (stolní tenis)                                      zrušeno
Přehlídka COME AND SHOW                                         zrušeno - přesun na podzim
Velikonoční prázdniny + Velký pátek                              čtvrtek, pátek 9. a 10. 4. 2020
Přijímací zkoušky na SŠ – maturitní obory                     14 dní po znovuotevření škol
Pedagogická rada 3. čtvrtletí                                          zrušeno
Třídní schůzky                                                              zrušeno
Sportovní odpoledne ŠD                                                 přesun na období po znovuotevření školy
Přijímací zkoušky na SŠ - ostatní obory                          14 dní po znovuotevření škol
Zápis dětí do 1. tříd                                                         změna termínu - pouze formální část v termínu
                                                                                    6. 4. - 27. 4. 2020

Informační schůzka k projektům                                      zrušeno
Státní svátek – Svátek práce                                           pátek 1. 5. 2020
Projektové dny (5. – 9. třída)                                          zrušeno
Prezentace projektů                                                         zrušeno
Státní svátek – Den vítězství                                           pátek 8. 5. 2020
Výjezdy na školu v přírodě                                              přesun na pozdější termín, příp. na podzim
Dětský den pro MŠ + 1. třídy                                          zrušeno
Dětská pouť + koktejl party (ŠD)                                    červen 2020 (po otevření školy)
Třídní schůzky budoucích 1. tříd                                    pondělí 8. 6. 2020 (příp. po otevření školy)
Zahradní slavnost                                                            zrušeno
Uzavření klasifikace a docházky za 2. pololetí                pátek 19. 6. 2020
Pedagogická rada 2. pololetí                                            pondělí 22. 6. 2020
Třídní výlety a exkurze                                                    zrušeno
Zakončení školního roku                                                 pátek 26. 6. 2020
Ředitelské volno                                                              pondělí, úterý 29. - 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny                                                               středa 1. 7. 2020 – pondělí 31. 8. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021                                  úterý 1. 9. 2020

AKTUALITY

Organizace provozu školy v týdnu od 22. 6. 2020

Výuka pro 1. stupeň probíhá od pondělí 22. 6. do čtvrtka 25. 6. ve stejném časovém rozsahu jako v uplyn...

Rozdělení 1. tříd a informace pro rodiče

V příloze je zveřejněn seznam dětí obou 1. tříd. Děti jsou uvedeny pod registračním číslem, které bylo přiděleno při onl...

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí 22. 6. v průběhu dopoledne proběhne fotografování tříd. Mohou přijít všichni žáci v čase, který je uveden v ha...

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Úřední dny a hodiny kanceláře školy jsou v době letních prázdnin stanoveny takto: 29. 6. – 10. 7. 2020 pondělí a s...

Konzultace pro žáky 2. stupně a předání vysvědčení

Konzultace pro žáky 6. - 8. ročníků z hlavních předmětů proběhnou v týdnech od 8. 6. a od 15. 6. dle rozpisu (v příloze)...

Ředitelské volno

Na pondělí a úterý 29. a 30. 6. 2020 uděluje ředitelka školy ředitelské volno z techni...

Třídní schůzky budoucích 1. tříd a motivační část zápisu

Třídní schůzky pro rodiče a motivační část zápisu pro předškoláky se z hygienických důvodů uskuteční ve dvou termínech:
HOME Základní škola Dolní Chabry

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy